Aktuální vyjádření ke koronaviru - Novinka | CK Emma

X

Po-Pá: 09:00-17:00, prodejna 12:00-16:00
+420 542 214 343

Cestovní kancelář EMMA pro Vás nabízí pobytové zájezdy do Španělska, Bulharska, Chorvatska, Mallorca s odlety z Brna, Ostravy a Prahy, poznávací a exotické zájezdy

Aktuální vyjádření ke koronaviru

Vážení zákazníci,

společně jsme se ocitli v situaci, která má bezprostřední vliv na cestovní ruch a tedy i na Vaši plánovanou dovolenou. V letošním roce jsme chtěli oslavovat 30 let od založení naší kanceláře, ale nikdo z nás si nedovedl představit, za jakých okolností nás toto výročí potká.

Řada z Vás je našimi stálými zákazníky a cestuje s námi už dlouhá léta. Vytvořili jsme si vztah vzájemné důvěry a úcty a budeme se maximálně snažit, aby ani za současné situace nedošlo k narušení těchto vztahů. Proto se na Vás nyní obracíme s informací k současnému dění a také s prosbou o Vaši podporu. Není žádným tajemstvím, že situace v cestovním ruchu je kritická a bez Vašeho pochopení a tolerance by bylo těžké toto období překonat.

V tuto chvíli se řídíme skutečností, že na léto 2020 není vydané žádné omezení a zatím předpokládáme, že se zájezdy uskuteční.

Jsme si ale současně vědomi aktuálních problémů a obavy z cestování a snažíme se vyjít vstříc zákazníkům, kteří nechtějí zájezd v uvedeném termínu absolvovat. Těmto klientům nabízíme možnost odstoupení od smlouvy s nejnižším možným stornopoplatkem, přesun na pozdější termín zájezdu nebo vystavení poukazu na odložené čerpání služeb. Pokud se tedy někdo rozhodne, že zájezd nechce absolvovat, může si vybrat některé z následujících řešení:

1. Storno zájezdu

V případě Vašeho požadavku na odstoupení od smlouvy postupujeme dle našich Všeobecných smluvních podmínek. Ve většině případů se snažíme použít nejnižší možnou hranici tohoto poplatku. Pouze v případech, kdy jsou již uhrazeny zálohy na ubytování a další služby nebo objednány letenky, vyčíslujeme stornopoplatek podle skutečně vzniklých nákladů. Na požádání Vám zašleme vyčíslení aktuálně platného stornopoplatku.

2. Změna zájezdu ZDARMA

V případě, že je v naší nabídce stejný zájezd v pozdějším termínu, než jaký máte objednán, je možno u některých pobytových destinací (Itálie, Španělsko) nebo u poznávacích zájezdů požádat o změnu zájezdu na stejný zájezd v pozdějším termínu. V případě změny na zájezd s vyšší cenou je nutno doplatit rozdíl, v případě změny na zájezd s nižší cenou Vám bude cena snížena.

3. Poukaz na pozdější čerpání zájezdu dle dohody o narovnání vztahů

Další možností zrušení vašeho zájezdu je vydání poukazu na budoucí služby naší CK. Tyto poukazy nyní nabízíme k zájezdům s odjezdem v květnu až červnu letošního roku (až na výjimky, o kterých bychom Vás dodatečně informovali). Vystavení poukazu na pozdější termíny zájezdů s námi konzultujte.
Přijetím poukazu dojde dle § 1903 až 1905 zákona č. 89/2012 Občanský zákoník k uzavření dohody o narovnání vztahů vycházejících ze Smlouvy o zájezdu uzavřené mezi CK EMMA Agency spol. s r.o. a zákazníkem, kdy zaplacená cena za původní zájezd bude nahrazena tímto poukazem. Zákazník tak nepřichází o vložené prostředky, má jistotu čerpání služby v budoucím období a jeho vklad je ochráněn pojištěním záruky pro případ úpadku. Vydávání poukazů na odložené čerpání služeb je dnes již běžné v ostatních členských zemích EU, je doporučené Evropskou komisí a poukazy v plné míře využívají letecké a lodní společnosti a další subjekty cestovního ruchu. Tyto poukazy mohou klienti využít na stejnou pobytovou destinaci nebo stejný poznávací zájezd realizovaný naší CK v pozdějších termínech nebo příští rok.

4. Poukaz na zájezd dle zákona o ochranné době na vrácení peněz

Nově byl přijat zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru na odvětví cestovního ruchu. Tento zákon umožňuje cestovním kancelářím použít ochrannou dobu na vrácení plateb uhrazených zákazníky za zájezdy pro rok 2020. Při použití tohoto zákona jsou ale v kombinaci s našimi Všeobecnými podmínkami zákazníci povinni dodržovat závazky z uzavřené smlouvy na zájezd a doplatit plnou cenu zájezdu v termínu 30 dnů před začátkem zájezdu. Pokud by tak neučinili, je cestovní kancelář oprávněna jim zrušit smlouvu a propadne jim zaplacená záloha. V případě, že by CK následně zrušila zájezd z důvodu mimořádných okolností anebo uznala požadavek zákazníka na odstoupení od smlouvy z důvodu mimořádných okolností v místě pobytu nebo cesty, bude účastníkům zájezdu zaslán Poukaz na zájezd, který musí zákazník přijmout (výjimky tvoří pouze osoby zdravotně postižené, osoby vedené v evidenci úřadu práce, těhotné ženy, osamělý rodič pečující o nezaopatřené dítě, osoby nad 65 roků nebo osoba čerpající rodičovskou nebo mateřskou dovolenou). Upozorňujeme, že vyhodnocení mimořádných okolností se vztahuje k místu i času konání zájezdu a nelze tedy již nyní požadovat odstoupení ze zájezdu z těchto důvodů na zájezdy konané v letních měsících 2020.

Z výše uvedeného je zřejmé, že vystavení poukazu s využitím nového zákona je dosti zdlouhavé a často nutí zákazníka zaplatit ještě další peníze, což není v současné době žádoucí a ani CK na tomto nemá žádný zájem. Z těchto důvodů velmi doporučujeme v případě, že nechcete zájezd absolvovat, využití některého z bodů 1-3.