Aktuální vyjádření ke koronaviru - Novinka | CK Emma

X

Po-Pá: 9:00-17:00 hod.
+420 542 214 343

Cestovní kancelář EMMA pro Vás nabízí pobytové zájezdy do Španělska, Bulharska, Chorvatska, Mallorca s odlety z Brna, Ostravy a Prahy, poznávací a exotické zájezdy

Aktuální vyjádření ke koronaviru

Cestovní kancelář EMMA v současné době nezajišťuje žádné zájezdy do oblastí s omezením karanténou či jiným opatřením souvisejícím s výskytem koronaviru, které by znemožňovalo místo navštívit.

Pokud se klient rozhodne stornovat kterýkoliv náš zájezd, jde o odstoupení od smlouvy, které se řídí Všeobecnými smluvními podmínkami a klientovi budou účtovány stornopoplatky dle těchto podmínek.

V případě zájezdů, u kterých by cesta nebo místo pobytu byly v době konání zájezdu dotčeny karanténními opatřeními, má klient možnost zrušit zájezd bez stornopoplatků a cestovní kancelář je povinna vrátit všechny zaplacené peníze. Aby výskyt koronaviru zakládal právo klienta na odstoupení od smlouvy bez povinnosti platit storno, musí se vyskytovat v místě určení cesty nebo pobytu nebo jeho bezprostředního okolí a zároveň musí mít významný dopad na poskytování zájezdu nebo na přepravu osob do místa pobytu.

V případě, že se zákazník v souvislosti s onemocněním nebo ochrannými zdravotními opatřeními ocitne v průběhu zájezdu v nesnázích, je cestovní kancelář povinna mu bezplatně poskytnout pomoc, zejména ho informovat o zdravotních službách, místních úřadech a konzulární pomoci, pomoci se zprostředkováním komunikace na dálku a s nalezením náhradního cestovního řešení. Nelze-li v důsledku nevyhnutelných a mimořádných okolností zajistit návrat zákazníka, jak bylo dohodnuto ve smlouvě, nese cestovní kancelář náklady na nezbytné ubytování, a to nejvýše za tři noci na každého zákazníka.

Pro klienty, kteří mají u nás objednáno cestovní pojištění ERV Evropské pojišťovny, platí následující zásady:

Léčebné výlohy
Klientům v zahraničí poskytuje ERV veškeré služby, na něž mají z našeho cestovního pojištění nárok, tedy asistenci, úhradu léčení a další. Jedinou výjimkou je, pokud by klienti cestovali do míst již uzavřených karanténou, na což se pojištění nevztahuje.

Storno
Obava plynoucí z výskytu koronaviru v oblasti, kam má klient cestovat, není důvodem pro uznání storna.
U pojištění storna nárok na plnění nevzniká ani v případě, kdy MZV vydá doporučení necestovat do oblasti nebo kdy dojde k uzavření oblasti či cílového letiště.

Riziko karantény
Automaticky bezplatně prodlouží pojištění na celou dobu, kterou klient musí strávit v karanténě. Stačí se pouze ozvat asistenční službě ERV.
ERV Evropská se rozhodla nucené umístění v karanténě brát jako hospitalizaci v nemocnici. Proto klienti, kteří mají sjednáno pojištění obsahující náhradu za nevyužitou dovolenou, od ERV dostanou kompenzaci za dobu strávenou v karanténě ve výši 1-2 tisíce Kč/den, celkově 8–20 tisíc Kč podle typu produktu. O umístění lidí do karantény rozhodují místní orgány, které by se rovněž měly postarat o náklady spojené s pobytem v karanténě. Cestovní pojištění se bohužel nevztahuje na ušlou mzdu, prodloužené parkování na letišti, náhradní letenky apod.