X

Pondělí-pátek 09:00-17:00
+420 542 214 343

 

Burgundsko a Champagne, víno a katedrály

Francie

BELFORT • RONCHAMP • BESANÇON • ARC-ET-SENANS • DIJON • BEAUNE • TOURNUS • AUTUN • TROYES • REMEŠ
Burgundsko a Champagne, víno a katedrály

Termíny a ceny

Konstantní příplatky

Příplatek za jednolůžkový pokoj Na osobu / Na zájezd 2200
1x večeře Na osobu / Na zájezd 550
4x snídaně Na osobu / Na zájezd 600
Základní informace k poznávacím zájezdům najdete zde.
Kompletní tabulka katalogových cen

Program zájezdu

1. den:

Odpoledne odjezd z ČR přes SRN.

2. den

Ráno příjezd do oblasti Burgundska a Franche-Comté. Navštívíme město BELFORT s citadelou - mistrovské dílo vojenského architekta Vaubana. Dále nás čeká RONCHAMP - moderní Le Corbusierova kaple, nádherné výhledy a spojení funkcionalistické architektury s přírodou. Dalším bodem programu je BESANÇON - centrum kraje Franche-Comté, paláce, katedrála, orloj, možnost cesty vláčkem na další Vaubanovu citadelu. Odjezd na ubytování.

3. den:

Dopoledne navštívíme kout nedotčené přírody Jury, čeká nás cesta údolím Vallée-de-la-Loue k pramenu řeky Lisony, vyvěračky, vodopády. Navštívíme královský solivar v ARC-ET-SENANS - architektonický unikát v přírodě (na seznamu UNESCO), muzeum architekta C. N. Ledouxe s modely jeho velkolepého urbanistického projektu. Další zastávku bude DIJON - palác burgundských vévodů s uměleckými sbírkami, chrám sv. Michala, romantické ulice s hrázděnými domy a barevnými burgundskými střechami. Návrat na ubytování.

4. den:

Ráno odjezd do vinařské oblastí Côte-d´Or malebnou krajinou mezi vinohrady do BEAUNE - muzeum burgunského vína s ochutnávkou, slavný špitál s burgundskými glazovanými střechami Hotel Dieu. Další zastávkou bude TOURNUS -významný románský kostel St. Philibert z 10.–12. stol. a menší kostel sv. Magdalény, krásná románská architektura. Odpoledne přejezd do CLUNY, kde uvidíme benediktinské opatství založené r. 910, zbytky kolosální románské baziliky, kdysi největší v křesťanském světě. Odpoledne nás čeká nahlédnutí do kraje vína Beaujolais, skalní útvar Roche de Solutré, (geologie a prehistorie) nebo kouzelná horská ves BRANCION (na seznamu 148 nejkrásnějších vesnic Francie ). Návrat na ubytování

5. den:

Ráno odjedeme do AUTUNU - římské opevnění a divadlo, románská bazilika St-Lazare, zvl. tympanon hlavního portálu patří mezi nejznamenitější díla románské architektury. Následuje turistika v přírodním parku Morvan, oblast řek a lesů, na vrcholu hory Mont Beuvray (821 m) kde se nachází zbytky galského oppida Bibracte, kam svolával Vercingetorix válečnou radu v době bojů s Caesarem. Odpoledne navštívíme opatství VÉZELAY s bazilikou sv. Magdalény (UNESCO) - skvostná románská architektura, počátek jedné z větví svatojakubské cesty, návštěva rodinného sklípku, burgundská vína. Poslední zastávkou bude TROYES, které je historickým centrem kraje Champagne, severofrancouzská gotická architektura - katedrála a několik chrámů, hrázděné domy. Ubytování.

6. den:

Ráno odjezd do kraje Champagne, cesta zelenou oázou Troyes s unikátními románskými a renesančními kamennými a hrázděnými kostelíky (CHAVANGES, LENTILLES, MONTIER en DER). Čekají nás toulky u jezer v kraji bažinatých luk, nebo variantně ÉPERNAY - exkurze a ochutnávka šampaňského Moët et Chandon. Dále uvidíme REMEŠ - korunovační katedrála francouzských králů a opatský kostel svatého Remigia (obojí společně na seznamu UNESCO). Možnost ochutnávky šampaňského vína Taittinger v původních římských vinných sklepích, projížďka městem vláčkem nebo návštěva galerie. Fakultativně možnost společné večeře. Odjezd pozdě večer do ČR.

7. den:

Dopledne návrt do ČR.

Podrobné informace

Cena zahrnuje

• doprava autobusem
• 4x ubytování ve dvoulůžkových pokojích
• služby průvodce

Příplatky

• Příplatek za jednolůžkový pokoj 2200 Kč
• 1x večeře 550 Kč
• 4x snídaně 600 Kč

Proč právě s Emmou?

  • Tradice a zkušenost – jsme tu pro vás od roku 1990 - více informací ZDE
  • Kvalita a spokojenost – zaměřujeme se na střední a vyšší kategorii zajišťovaných služeb. Můžete si přečíst některé ohlasy našich zákazníků.
  • Stálá klientela – vážíme si stálých klientů, kteří se k nám vracejí a poskytujeme jim slevy
  • E-shop – na tomto webu si můžete zájezdy vybrat, zarezervovat, objednat i zaplatit
  • Online sleva – při přihlášení zájezdu online poskytujeme na vybrané zájezdy