X

Pondělí-pátek 09:00-17:00
+420 542 214 343

 

Malý okruh Itálií - s koupáním u moře

Itálie

BENÁTKY • LUCCA • PISA • CINQUE TERRE • MILANO • VERONA
Malý okruh Itálií - s koupáním u moře

Termíny a ceny

Konstantní příplatky

Příplatek za jednolůžkový pokoj Na osobu / Na zájezd 2400
4x večeře Na osobu / Na zájezd 960
Základní informace k poznávacím zájezdům najdete zde.
Kompletní tabulka katalogových cen

Program zájezdu

1. den:

Večer odjezd z Brna (další nástupní místa: Zlín 350 Kč, Kroměříž 350 Kč, Olomouc 350 Kč, Přerov 350 Kč, Prostějov 200 Kč, Vyškov 150 Kč, Praha 400 Kč, Jihlava 250 Kč, Velké Meziříčí - dálnice 250 Kč, Velká Bíteš - dálnice 150 Kč, Břeclav 250 Kč, Bratislava 400 Kč). Přejezd přes Rakousko do Itálie.

2. den

Ráno příjezd do Benátek. Přejezd lodí na nám. sv. Marka a prohlídka pohádkového města na 117 ostrůvcích v mořské laguně. Centrem města je nám. Sv. Marka, kde je možno obdivovat basiliku Sv. Marka se skvostným gotickým průčelím zdobeným barvenými mozaikami, Dóžecí palác – symbol slávy a moci Benátek s krásným podloubím ve stylu benátské gotiky, možnost vyjet výtahem na zvonici s úchvatnou vyhlídkou na celé město nebo si posedět pod četnými arkádami obklopujícími celé náměstí. Dále procházka benátskými uličkami s nesčetnými paláci, kostely, mosty a náměstíčky až ke slavnému mostu Ponte Rialto, možnost projížděk na gondolách nebo příjemných posezení. Odpoledne návrat lodí po kanále Grande na parkoviště a odjezd na ubytování v Toskánsku.

3. den:

Dopoledne návštěva historického města Lucca, města opery, románských kostelů a paláců s krásnými zahradami. Jedná se o jedno z mála italských měst, které si zachovalo městské hradby. Jsou ze 17. století, přes 4km dlouhé a 12m široké a lze se zde procházet a pozorovat město a palácové zahrady. Procházka historickým centrem nám umožní obdivovat krásné renesanční a barokní paláce, renesanční radnici s podloubím, románské kostely San Frediano a San Michele in Foro a především nádhernou románskou katedrálu. Je zde i řada muzeí s hodnotnými uměleckým díly a nelze zapomenout na rodný dům skladatele Pucciniho s malým muzeem. Odpoledne návštěva města Pisa, kde se budeme věnovat zejména náměstí Campo dei Miracoli neboli pole zázraků. Zdejší stavby patří k nejnavštěvovanějším v Itálii, ať už se jedná o románské mramorové baptisterium, katedrálu nebo slavnou šikmou věž. Večer návrat na ubytování.

4. den:

Ráno odjezd do oblasti Cinque Terre, národního parku tvořeného pěti vesničkami vystavěnými na skalnatém pobřeží (pod ochranou UNESCO), v nichž jako by se zastavil čas. V městečku La Spezia nastoupíme na vlak a budeme se moci projíždět mezi vesničkami. Zastavíme se na prohlídku vesničky Riomaggiore, odtud se projdeme po krásné pobřežní cestě Via dell Amore (pokud již bude po opravách zpřístupněna) do vesnice Manorala a dále opět pokračujeme vlakem do nejhezčí vesnice Vernazza s krásným náměstím u přístavu i středověkým hradem. Po procházce pokračujeme opět vlakem do poslední vesnice Monterosso al Mare, kde bude čas i na koupání na pěkných plážích nebo na procházku romantickou stezkou mezi vinicemi do Vernazzy. Zpět se opět vracíme vlakem a poté autobusem odjezd na ubytování pod Milanem.

5. den:

Dopoledne návštěva Milána, hlavního města Lombardska, města obchodu, módy, fotbalu, ale i historických památek. Procházka centrem města: Milánský dóm – největší gotická stavba Itálie, velkolepé dílo z bílého mramoru s četnými věžemi, oblouky a více než 2.000 sochami, možnost procházky po střešním ochozu s nádhernými výhledy na město. Zastávka u slavné opery La Scala a pokračování k hradu Sforzesco s vyhlídkovou věží, anglickým parkem i několika muzeji. Odpoledne volno k procházkám, posezením, nákupům či návštěvě muzejí. Možnost procházky ke kostelu Santa Maria delle Grazie, v jehož refektáři se nachází známá freska Poslední večeře od Leonarda da Vinciho (vstupenky je nutno objednávat individuálně přes internet několik měsíců předem - cena cca 30EUR). Večer odjezd na ubytování u Verony.

6. den:

Dopoledne odjezd do Verony, prohlídka jednoho z nejpůvabnějších měst Itálie: aréna z 1. stol., neoklasicistní radnice, řada paláců předních veronských rodů, starý hrad Castel Vecchio, jeden z nejstarších chrámů San Fermo K symbolům města patří i dům Julie – Casa di Giulietta s mramorovou fasádou nebo hrobka Julie – Tomba di Giulietta ve starém kapucínském klášteře vedle románského kostelíka, v němž prý byli Romeo a Julie oddáni. Okolo poledne odjezd z Itálie a večer příjezd do Brna.

Podrobné informace

Cena zahrnuje

• dopravu luxusním autobusem
• 4x ubytování ve 3* hotelech
• 4x snídaně
• služby průvodce

Příplatky

• jednolůžkový pokoj 2 400 Kč
• 4× večeře 960 Kč
• Cena nezahrnuje lodní dopravu v Benátkách (cca 21 €), místní dopravu v navštívených městech (cca 15 €), pobytové taxy v hotelech (cca 10 €).

Ohlasy zákazníků

Dopis doručen: 29.9.1995
Vážení, letos v červenci jsem se zúčastnila zájezdu Okruh Itálií s Vaší cestovní kanceláří. Je to už podruhé, co jsem využila Vašich služeb. V roce 1992 to byl poznávací zájezd okuh Španělskem, jehož vedoucí byla paní Durďová. Už tenkrát jsem byla s programem i s ubytováním velmi spokoejna. Paní Durďová k tomu přispěla svými zkušenostmi, znalostí jazyka i snahou přiblížit nám tuto zemi a její atmosféru během krátkého pobytu co nejlépe. Teprve tentokrát se však dostávám k tomu, abych Vám písemně vyjádřila poděkování za zorganizování velmi pěkného, zajímavého a také poučného zájezdu do Itálie spojeného s návštěvou nejznámějších a nejatraktivnějších míst s krásnou přírodou i když viděnou většinou jen z autobusu. Bylo toho hodně, co se dalo stihnout během 10 dnů. Můj největší dík patří paní Ireně Bošovské, která nás neúnavně po celou cestu informovala o historii navštívených míst s výkladem o uměleckých památkách i současném životě zdejších obyvatel. Milým zpestřením byla v autobuse četba z Italských listů od Karla Čapka a z dopisu Plinia ml. o výbuchu Vesuvu v r. 79. Poznali jsme z toho, že paní Bošovská má nejen profesionální zájem o Ilálii, ale že touha poznat tuto zemi co nejblíže se stala jejím koníčkem. O spokojenost s ubytováním se zasloužila paní Zdena Urbanová. Všude jsme byli rádi viděni, vzorně obslouženi při snídani i večeři, i když na nás musel personál kolikrát večer dlouho čekat. Pěkným osvěžením při letošních letních vedrech byla možnost vykoupání v moři, pak v jezeru a nakonec i v bazénu u restaurantu, nádherně restaurovaném hospodářském stavení, kde jsme strávili poslední noc. Zbývá mi zmínit se i obou řidičích, kteří nás bezpečně vedli celou trasou a přivezli v pořádku do Brna. Ochotně nám také v časových přestávkách nabídli občerstvení podle individuálních přání. Původně jsem byla letos přihlášena na zájezd do Francie, který však byl pro malý počet zájemců stornován. Náhradou mi byla nabídnuta Itálie a nelituji. Ještě jednou děkuji všem, kteří měli jakoukoliv zásluhu na uskutčnění opravdu krásného zájezdu a jsem s pozdravem, Jana Vančuříková

Proč právě s Emmou?

  • Tradice a zkušenost – jsme tu pro vás od roku 1990 - více informací ZDE
  • Kvalita a spokojenost – zaměřujeme se na střední a vyšší kategorii zajišťovaných služeb. Můžete si přečíst některé ohlasy našich zákazníků.
  • Stálá klientela – vážíme si stálých klientů, kteří se k nám vracejí a poskytujeme jim slevy
  • E-shop – na tomto webu si můžete zájezdy vybrat, zarezervovat, objednat i zaplatit
  • Online sleva – při přihlášení zájezdu online poskytujeme na vybrané zájezdy