X

Pondělí-pátek 09:00-17:00
+420 542 214 343

 

Sardinie a Korsika

Itálie

OLBIA • BONIFACIO • PORTO VECCHIO • CORTE • BASTIA • CALVI • PORTO • AJACCIO • PROPRIANO • SMARAGDOVÉ POBŘEŽÍ • MADDALENA • ALGHERO • SASSARI • NUORO • SU-NURAXI • CAGLIARI
Sardinie a Korsika

Termíny a ceny

Konstantní příplatky

Příplatek za jednolůžkový pokoj Na osobu / Na zájezd 4950
9x večeře Na osobu / Na zájezd 2700
výlet Maddalena Na osobu / Na zájezd 1100
Základní informace k poznávacím zájezdům najdete zde.
Kompletní tabulka katalogových cen

Program zájezdu

1. den:

Program B: Ráno odjezd z Brna (další nástupní místa: Zlín 350 Kč, Kroměříž 350 Kč, Olomouc 350 Kč, Přerov 350 Kč, Prostějov 200 Kč, Vyškov 150 Kč, Praha 400 Kč, Jihlava 250 Kč, Velké Meziříčí 250 Kč, Velká Bíteš 150 Kč). Přejezd přes Rakousko a Itálii do Livorna. Trajekt z Livorna do Olbie.

2. den

Program B: Ráno příjezd do Olbie, procházka historickým centrem.
Program A: Odlet z Prahy do města Olbia na severovýchodě Sardinie, města uprostřed hlubokého zálivu s velkým přístavem i historickým centrem. Transfer z letiště do historického centra.
Dále programy A i B společně: Odjezd do přístavu Santa Teresa di Gallura s krásným výhledem na ostrov Korsika a trajekt do jihokorsického města Bonifacio na ubytování. (V případě pozdního příletu ubytování na Sardínii a ranní trajekt). Návštěva města Bonifacio, středověkého města vystavěného na skalnatých útesech chráněného ze tří stran mořem. Procházka starým městem s úzkými křivolakými uličkami a krásnými zákoutími. Přejezd do nejznámějšího centra východního pobřeží Porto Vecchio, kdysi pevnosti Janovanů se zachovanými částmi opevnění, přístavem a zejména jedněmi z nejkrásnějších pláží nejen na Korsice. Odpoledne průjezd po východním pobřeží a poté do vnitrozemí ostrova k návštěvě města Corte s nádhernou polohou v srdci ostrova obklopenému vysokými horami. Procházka strmými uličkami historického centra. K večeru přejezd do severní části ostrova na ubytování.

3. den:

Návštěva přístavního města Bastia a jeho čtvrti Terra Nova, která je nejtypičtějším příkladem korsické architektury a jejíž dominantou je citadela s nádhernými výhledy na starý přístav. Procházka po malebném přístavu s mnoha kavárnami a restauracemi a dále labyrintem úzkých uliček starého města na náměstí sv. Mikuláše se sochou Napoleona. Po prohlídce odjezd na severozápadní pobřeží do Calvi, jednoho z nejkrásnějších měst Korsiky. Přístavní město vystavěné na úpatí vysokých hor nabízí procházku od přístavní promenády uličkami plnými obchůdků se suvenýry až ke katedrále sv. Jana Křtitele či pozůstatkům údajného rodného domu Kryštofa Kolumba. Odpoledne přejezd na západní pobřeží do letoviska Porto nacházejícího se v krásné zátoce zapsané na seznam přírodních památek Unesco. Ubytování u Porta.

4. den:

Dopoledne návštěva hlavního města Korsiky – Ajaccio. Město je proslavené jako rodné město Napoleona Bonaparta a jeho návštěva nám nabídne především památky spojené s jeho jménem: rodný dům, muzeum, náměstí se sochou Napoleona i katedrálu Panny Marie, kde byl Napoleon roku 1771 pokřtěn. Odpoledne přejezd do oblíbeného přímořského letoviska Propriano, vystavěného v krásném zálivu Valinco Gulf a vyhledávaného pro své pláže. Volno k odpočinku a koupání. Večer odjezd na ubytování.

5. den:

Dopoledne odjezd do přístavu Bonifacio a trajekt na Sardinii. Projížďka podél Smaragdového pobřeží, nejkrásnější části ostrova s množstvím ostrůvků, krásnými zátokami a plážemi. Ubytování v hotelu na pobřeží, odpočinek a koupání.

6. den:

Volný den k odpočinku a koupání, fakultativně lodní výlet na souostroví Maddalena s množstvím větších i menších ostrůvků a nádherným koupáním.

7. den:

Přejezd na západní pobřeží do města Alghero s katalánskou gotickou architekturou starého města připomínající období španělské nadvlády. Procházka uličkami starého města a výlet lodí ke kouzelné jeskyni Neptune. Odpoledne přejezd do města Sassari, procházka městem s nejkrásnější katedrálou na Sardinii. Odjezd do centrální části ostrova na ubytování.

8. den:

Návštěva města Nuoro s možností návštěvy zdejšího etnografického muzea s nejbohatšími sbírkami historických kostýmů i šperků na Sardínii. Poté odjezd na jih do oblasti nalezišť původní nuragské civilizace, která obývala ostrov od doby bronzové až do 2 stol. n. l. a zanechala na ostrově tisíce nuragů – megalitických pevností ve tvaru komolého kužele. Návštěva neznámějšího komplexu Su-Nuraxi zařazeného do památek Unesco. Přejezd na jih ostrova na ubytování u Cagliari.

9. den:

Celodenní návštěva hlavního města Cagliari vystavěné uprostřed zálivu lemovaného vápencovými pahorky. Město nabízí nejen nádherné vyhlídku z vrcholu Monte Urpinu, ale i řadu památek z různých období, třeba fénickou nekropoli, římský vápencový amfiteátr, renezanční katedrálu a savojský královský palác. Velkým lákadlem pro všechny turisty je také starodávná čtvrť Castello. Během prohlídky města bude i dost volna na nákupy i posezení k rozloučení s ostrovem.

10. den:

Program A: Podle letového řádu transfer na letiště a odlet do Prahy.
Program B: přejezd vnitrozemím ostrova do Olbie. Nalodění na trajekt do Livorna.

11. den:

Program B: Příjezd do Livorna a dále přejezd přes Itálii a Rakousko zpět do ČR.

Podrobné informace

Cena zahrnuje

• leteckou přepravu tam i zpět vč. tax (Program A)
• autobusovou přepravu tam i zpět (Program B)
• trajekt Livorno-Olbia a zpět (Program B)
• autobusovou dopravu na ostrovech
• trajekt Sardinie-Korsika-Sardinie
• 9× ubytování ve 2–3* hotelech
• 9× snídani
• průvodcovské služby

Příplatky

• jednolůžkový pokoj 4.950 Kč
• fakultativní výlet Maddalena 1.100 Kč
• 9× večeře 2.700 Kč
• transfer Brno–Praha–Brno 500 Kč (Program A)
Cena nezahrnuje přístavní poplatky a pobytové taxy (cca 30 €).

Proč právě s Emmou?

  • Tradice a zkušenost – jsme tu pro vás od roku 1990 - více informací ZDE
  • Kvalita a spokojenost – zaměřujeme se na střední a vyšší kategorii zajišťovaných služeb. Můžete si přečíst některé ohlasy našich zákazníků.
  • Stálá klientela – vážíme si stálých klientů, kteří se k nám vracejí a poskytujeme jim slevy
  • E-shop – na tomto webu si můžete zájezdy vybrat, zarezervovat, objednat i zaplatit
  • Online sleva – při přihlášení zájezdu online poskytujeme na vybrané zájezdy