X

Pondělí-pátek 09:00-17:00
+420 542 214 343

 

Laos a Kambodža

Laos

LUANG PRABANG • ŘEKA MEKONG • JESKYNĚ PAK OU • SLONÍ VESNICE • VODOPÁDY KUANG SI • VANG VIENG • JEZERO NAM NGUM • VIENTIANE • SIEM REAP • CHRÁM ANGKOR WAT • PHNOM PENH • SIHANOUKVILLE
Laos a Kambodža
10 Vynikající

Termíny a ceny

Konstantní příplatky

Příplatek za jednolůžkový pokoj Na osobu / Na zájezd 8900
Základní informace k poznávacím zájezdům najdete zde.
Kompletní tabulka katalogových cen

Program zájezdu

1. den:

Odlet z Prahy/Vídně do Luang Prabang (s jedním nebo dvěma přestupy). (předpokládaný odlet z Prahy 16:10)

2. den

Přílet do Luang Prabang, transfer do hotelu, ubytování. Večerní procházka v Luang Prabang, které je jedním z nejzachovalejších tradičních měst v jihovýchodní Asii s mnoha kulturními památkami i úžasnou přírodou.

3. den:

Po snídani si prohlédneme nejstarší chrám města Wat Sene a také nádherný Wat Xiengthong, jehož střecha spadá až nízko k zemi, což je znak klasické laoské architektury. Poté se nalodíme a poplujeme proti proudu řeky Mekong s okouzlujícím panoramatickým výhledem na klidnou krajinu. Naším cílem budou tajemné jeskyně Pak Ou, které jsou přeplněné tisíci Buddhových soch různých tvarů a velikostí jako dary od poutníků. Při zpáteční cestě se zastavíme ve vesnici Ban Xanghai, kde se vyrábí místní specialita z rýžového vína. Po návratu do města Luang Prabang navštívíme Královský palác, ve kterém je dnes národní muzeum. Poté návštěva Centra umění a etnologie, kde se dozvíme mnohé o etnických kulturách v Laosu. Výstupem po 329 schodech se dostaneme na kopec Phousi, kde prozkoumáme posvátnou zlacenou stúpu a především si užijeme nádherný západ slunce s výhledem na město a řeku Mekong. Poté se ještě vydáme na noční trh s nabídkou místních
produktů. Návrat na nocleh v Luang Prabang.

4. den:

Ráno si přivstaneme, abychom mohli shlédnout v Laosu stále zachovalý unikátní každodenní ranní rituál obdarování buddhistických mnichů rýží od místních obyvatel. Po snídani v hotelu pak odjedeme do Sloní vesnice, kde se seznámíme s těmito obřími zvířaty a užijeme si asi třicetiminutovou projížďku na slonech do blízké džungle. Poté pokračujeme k vodopádům Kuang Si, kde se můžeme osvěžit koupelí v tyrkysovém bazénu pod vodopády nebo projít po lesních cestičkách. Po osvěžení se zastavíme u hrobky Henri Mouhota z 19. století, prvního Evropana, který objevil Angkor Wat a navštívil království v Luang Prabangu. Před návratem do města navštívíme Kuang Si Motýlí park. Dále zastavíme v místních vesnicích etnických menšin. Laos je vyhlášený tradičními řemesly, které budeme mít možnost poznat právě v těchto vesnicích. Po návratu do Luang Prabangu budeme moci pozorovat
západ slunce od chrámu Wat Prabath. Nocleh v Luang Prabang

5. den:

Po snídani vyjedeme po silnici Route 13 do Vang Vieng. Cestu nám zpestří ohromující horské scenérie i zastávka v některé z místních vesnic. Ve městě Kasi si uděláme zastávku na oběd a dále se zastavíme na vyhlídkovém bodě Phatang Mountain. Po 6–7 hodinách dojedeme do města Vang Vieng, které se nachází v zákrutě řeky Nam Song. Navštívíme jeskyni Tham Jang a poté se ubytujeme v hotelu. Zde budeme moci obdivovat krásné přírodní scenérie s klidnou hladinou řeky a vápencovými skalami podél břehů. Nocleh ve Vang Vieng.

6. den:

Po snídani navštívíme proslulou krápníkovou jeskyni Tham Phoukham a poté odjezd směrem do Vientiane jednou z nejkrásnějších oblastí Laosu. Zastavíme se u největšího jezera Laosu Nam Ngum, které je uměle vytvořené k zásobování země elektrickou energií. Projížďka po jezeře s krásnou přírodní scenérií klidné hladiny jezera a okolní kopcovité krajiny. S místním životem se seznámíme i ve vesnici Ban Keune známou výrobou Lao whisky či na místním tržišti na 15. kilometru. Večer příjezd na ubytování do Vientiane.

7. den:

Po snídani se vydáme k prohlídce hlavního města Laosu Vientiane. Uvidíme nejstarší chrám Wat Sisaket s tisíci miniaturními sochami Buddhy i bývalý královský chrám Wat Prakeo, kde byl před svým přestěhováním do Bangkoku umístěn slavný Smaragdový Buddha. Budeme pokračovat okolo Presidentského paláce na prohlídku budhistického chrámu Wat Simuang. Odpoledne navštívíme památník Patuxay, nazývaný Vítězným obloukem Vientiane a posvátnou stúpu That Luang. Nocleh ve Vientiane.

8. den:

Ráno transfer na letiště a odlet z Vientiane do Siem Reap. Po příletu transfer na ubytování v hotelu. Odpoledne odjezd na první návštěvu unikátního chrámového areálu Angkor se stovkami chrámů roztroušenými na mnoha čtverečních kilometrech z období kmérské říše, svého času nejmocnější a nejskvělejší v jihovýchodní Asii. Přijedeme k největšímu a nejzachovalejšímu chrámu Angkor Wat, mistrovskému architektonickému díly vystavěnému na ploše 210 ha. Budeme se procházet množstvím galerií se sloupovím a bohatým
zdobením, pavilony, nádvořími i chrámy ve věžích. Procházka areálem chrámu a k večeru návrat do hotelu.

9. den:

Celodenní návštěva areálu Angkor, kterou zahájíme návštěvou komplexu Angkor Thom, původně čtvercového královského města s impozantními rozměry 3 × 3 km. Je obehnáno mohutnými 8 m hradbami a z vnější strany chráněno 100 m širokým a 6 m hlubokým vodním příkopem. Projedeme jižní bránou South Gate, před níž budeme obdivovat balustrádu mostu, kterou tvoří sousoší 54 bohů a 54 démonů symbolizujících prastarou hinduistickou legendu. V samotném centru města si prohlédneme ústřední chrám Bayon Temple s původně 49 věžemi (většina se zachovala) s bohatou reliéfní výzdobou a neuvěřitelným množstvím vytesaných obřích tváří. Dále budeme moci obdivovat Sloní terasu a Terasu malomocného krále s bohatým zdobením, hinduistický chrám Phimeanakas a další. Prohlídka jednoho z nejpůsobivějších chrámů Ta Prohm sevřeného v zajetí džungle. Je to jediný chrám, kde cítíte sílu přírody, která pohltila kdysi dávnou a mocnou civilizaci. Staleté stromy prorůstají chrámy a bortí vznešené stavby. K večeru návrat do hotelu a individuálně možnost návštěvy centra města Siem Reap s nočním trhem i slavnou ulicí Pub Street plnou restaurací a barů.

10. den:

Brzy ráno odjezd do areálu Angkor a pozorování východu slunce nad chrámem Angkor Wat. Návrat do hotelu na snídani a poté odjezd k méně navštěvovaným, ale neméně krásným chrámům, mezi nimiž vyniká chrám Banteay Samre zdobený scénami z hinduistických legend. Odpoledne dojedeme k jezeru Tonle Sap, projížďka na lodi kolem plovoucí vesnice Choueng Kneas. Návrat do Siem Reapu a volný večer k návštěvě nočního trhu.

11. den:

Po snídani odjezd z hotelu a přejezd ze Siem Reapu do PhnomPenh. Projížďka zdejší krajinou a cestou zastávky u starověkého mostu Naga Bridge, souboru chrámů Sambo Preikub nebo na pavoučím trhu. Po cca 6–7 hodinách příjezd do Phnom Penhu a ubytování v hotelu. Večer volno k procházkám okolo Mekongu.

12. den:

Dopoledne prohlídka hlavního města Phnom Penh – návštěva Královského paláce, kde dodnes sídlí král a jeho rodina. Dále Stříbrná pagoda , ve které je uložen i národní poklad – 90kg zlatý Budha zdobený 2 086 diamanty. Přejezd na prohlídku nejvýznamnějšího chrámu Wat Phnom . Volné odpoledne k procházkám, nákupům a odpočinku, večer transfer na letiště a odlet z Kambodže zpět do Prahy/Vídně (s přestupem).

13. den:

Přílet do Prahy a Vídně. (předpokládaný přílet do Prahy 6:55 )

V případě prodlouženého termínu
Pobyt a relax na plážích Jihočínského moře v Sihanoukville s možností fakultativních výletů do okolí nebo lodních výletů na některý z nedalekých ostrovů, mezi nimž jsou nejoblíbenější Bambusový ostrov Koh Russay nebo Koh Rong s krásnými plážemi.

14. den:

V případě prodlouženého termínu
Pobyt a relax na plážích Jihočínského moře v Sihanoukville s možností fakultativních výletů.

15. den:

V případě prodlouženého termínu
Pobyt a relax na plážích Jihočínského moře v Sihanoukville s možností fakultativních výletů.

16. den

V případě prodlouženého termínu
Odpoledne transfer zpět do Phnom Penhu a večer odlet z Kambodže.

17. den

V případě prodlouženého termínu
Po poledni přílet do Prahy/Vídně.

Podrobné informace

Cena zahrnuje

• leteckou přepravu z Prahy/Vídně do Laosu vč. tax
• leteckou přepravu z Kambodže do Prahy/Vídně vč. tax
• leteckou přepravu z Laosu do Kambodže vč. tax
• 10× ubytování ve 2lůžkových pokojích ve 3* hotelech
• dopravu, výlety a všechny vstupy dle programu
• 10× snídani
• služby místních anglicky mluvících průvodců
• služby českého průvodce (při účasti min. 10 osob)

PRODLOUŽENÍ O POBYT NA PLÁŽI ZAHRNUJE:
• 4× ubytování ve 3* hotelu se snídaní
• transfer Phnom Penh–Sihanoukville a zpět
• nezahrnuje služby českého průvodce

Příplatky

• jednolůžkový pokoj - základní program 8.900 Kč, program s pobytem u pláže 13.900 Kč
• vyřízení víz Laos a Kambodža cca 2.000 Kč
• ubytování na pláži ve 4* hotelu 4.000 Kč
• ubytování na pláži v 5* hotelu 8.000 Kč
• Předpokládané náklady na spropitné 50 €.
• Transfer Brno-Praha-Brno 800 Kč

Doprava

Doprava do Asie je zajištěna leteckou společností Qatar Airways

Předpokládaný letový řád (místní časy):

Praha - Katar 16:10-23:40, Katar - Bangkok 2:15-12:55, Bangkok - Luang Prabang 15:05-16:35

Phnom Penh - Katar 17:05 - 23:55, Katar - Praha 2:30-6:55


Časy letů jsou orientační. Závazné časy letů budou uvedeny v pokynech na zájezd, které budou zaslány zákazníkovi před odjezdem e-mailem nebo poštou.


V ceně letu je jedno odbavené zavazadlo na osobu o hmotnosti do 32 kg (při vnitrostátních letech 20 kg)
a jedno příruční zavazadlo do 7 kg.

Proč právě s Emmou?

  • Tradice a zkušenost – jsme tu pro vás od roku 1990 - více informací ZDE
  • Kvalita a spokojenost – zaměřujeme se na střední a vyšší kategorii zajišťovaných služeb. Můžete si přečíst některé ohlasy našich zákazníků.
  • Stálá klientela – vážíme si stálých klientů, kteří se k nám vracejí a poskytujeme jim slevy
  • E-shop – na tomto webu si můžete zájezdy vybrat, zarezervovat, objednat i zaplatit
  • Online sleva – při přihlášení zájezdu online poskytujeme na vybrané zájezdy

Recenze

10

4 hodnocení

10

Hotel

10

Strava

10

Delegát

10

Doprava


10
Hotel: 10
Strava: 10
Doprava: 10
Delegát: 10
Zájez do Laosu a Kambodže byl úžasný. Velký podíl na tom všem měl náš průvodce p. Pulka, který se staral nejen o naše pohodlí, ale poskytl nám i spoustu informací a zajímavých a nevšedních zážitků. Tento zájezd můžeme jen doporučit.
Ivana Bartošová - Laos a Kambodža (12.03.2019 - 24.03.2019)

10
Hotel: 10
Strava: 10
Doprava: 10
Delegát: 10
Roman Jánoš - Laos a Kambodža (12.03.2019 - 24.03.2019)

10
Hotel: 10
Strava: 10
Doprava: 10
Delegát: 10
Perfektně připravený zájezd včetně luxusního ubytování a luxusního průvodce, který nás seznámil podrobně s dějinami uvedených státu.
Vladimír Hušek - Laos a Kambodža (13.03.2018 - 25.03.2018)

10
Hotel: 10
Strava: 10
Doprava: 10
Delegát: 10
Zájezd Laos-Kambodža byl super, jsem moc rád, že jsem měl možnost se ho zúčastnit. Největší podíl na kladném hodnocení měl průvodce RNDr. Emil Pulka, který se postaral o překrásný program a zajistil vše tak, že po celou dobu zájezdu nenastaly žádné komplikace a věnoval se nám od rána do večera. Moc mu za to děkujeme!
Karel Koudela - Laos a Kambodža (13.03.2018 - 25.03.2018)