X

Pondělí-pátek 09:00-17:00
+420 542 214 343

 

Mosela a Porýní s návštěvou Cách

Německo

MOHUČ • BOPPARD • LORELEI • KOBLENZ • COCHEM • TREVÍR • CÁCHY • MONSCHAU • KOLÍN NAD RÝNEM • BONN • MARIA LAACH • LIMBURG • HEIDELBERG
Mosela a Porýní s návštěvou Cách

Termíny a ceny

Konstantní příplatky

Příplatek za jednolůžkový pokoj Na osobu / Na zájezd 1990
Základní informace k poznávacím zájezdům najdete zde.
Kompletní tabulka katalogových cen

Program zájezdu

1. den:

Odjezd z Brna v nočních hodinách.

2. den

Ráno přijedeme do starobylé MOHUČE, bývalého korunovačního města českých králů a sídla arcibiskupů. Po prohlídce budeme pokračovat parníčkem z města BINGEN po romantickém středním toku Rýna, kolem bájemi opředeného skalního výběžku LORELEI, který inspiroval mnohé slavné básníky a u něhož díky silným proudům ztroskotala celá řada lodí. Budeme obdivovat půvabnou krajinu dotvářenou středověkými hrady, kaskádovými vinicemi a sady. Doplujeme až do BOPPARDU, města, kde byl roku 1198 poprvé korunován Přemysl I. Otakar na českého krále. V odpoledních hodinách zavítáme do města KOBLENZ, které leží na soutoku Rýna a Mosely a je obklopeno jedinečnou přírodní kulisou čtyř středohoří a širých lesů, luk i vodních ploch. Údolí toku Mosely je jednou z velkolepých vinařských oblastí Německa, vyznačující se světově proslulými ryzlinky. Večer se ubytujme v hotelu v okolí města Koblenz.

3. den:

Po snídani se zastavíme na prohlídku mistrovského díla evropské románské architektury, kláštera ze 12. století MARIA LAACH. V jeho sousedství najdeme také jezírko sopečného původu Laacher See. Pod označením „maary“ jsou tato sopečná jezírka typickým znakem pohoří Eifel. Dále se vydáme tímto pohádkovým údolím obcemi a městečky se starými kostelíky, typickými hrázděnými domy do romantického městečka COCHEM. Zavítáme také do TREVÍRU (UNESCO), rodiště Karla Marxe. Město Trevír platilo za nejvýznamnější centrum Římské říše na germánském území. Toto období nám dnes přiblíží řada zdejších fantastických antických památek. V odpoledních hodinách navštívíme pravděpodobně nejkrásnější město v kraji, starobylé MONSCHAU, které se pyšní tři sta let starými hrázděnými domy. Večer se ubytujme v hotelu v okolí města Cáchy.

4. den:

Dnes se vypravíme do nejzápadnějšího města Německa, do městečka CÁCHY. Ve středověku byly Cáchy královským a císařským sídlem i místem korunovací a říšských sněmů. Karel Veliký si město zvolil za svou oblíbenou rezidenci díky místním termálním pramenům a vystavěl zde císařský palác. Památkou celosvětového významu je katedrála Panny Marie (UNESCO), kde byl římským králem korunován také Karel IV. Součástí tohoto mistrovského díla gotického stavitelství je klenotnice skrývající nespočet uměleckých předmětů nevyčíslitelné hodnoty. Odpoledne si prohlédneme jedno z nejstarších německých měst vůbec – jedinečný KOLÍN NAD RÝNEM. Projdeme se historickým centrem města a uvidíme proslulou gotickou katedrálu, jejíž 157 m vysoké věže jsou dominantou města (UNESCO). Večer se ubytujeme v hotelu v okolí Bonnu.

5. den:

Po snídani zavítáme do BONNU, který byl až do sjednocení vládním městem Německa a je rodištěm skladatele L. van Beethovena. Navštívíme bývalou vládní čtvrť se sídlem spolkového prezidenta a nedalekou vilovou čtvrť Bad Godesberg. Dále budeme pokračovat do kouzelného městečka LIMBURG, jehož dějiny sahají až do 8. století. Najdeme tu proto mnoho stavebních skvostů, např. pozdně románský dóm, překrásné hrázděné domy nebo unikátní most s obrannými věžemi. Poté přejedeme do starobylého univerzitního města HEIDELBERGU, města s pohádkově romantickou částí mezi Starým mostem a okouzlujícím zámkem. V odpoledních hodinách se vydáme na cestu zpět, příjezd do Brna v nočních hodinách.

Podrobné informace

Stravování

snídaně

Cena zahrnuje

• dopravu lux. autobusem
• 3× ubytování v hotelích
• 3× snídani
• služby průvodce

Cena nezahrnuje

pojištění léčebných výloh a storna ERV pojišťovny (doporučujeme připlatit)

• vyhlídkovou plavbu
• pobytové taxy
• vstupy do navštívených objektů

Doporučená částka cca 60 €.

Příplatky

• jednolůžkový pokoj 1990 Kč

Proč právě s Emmou?

  • Tradice a zkušenost – jsme tu pro vás od roku 1990 - více informací ZDE
  • Kvalita a spokojenost – zaměřujeme se na střední a vyšší kategorii zajišťovaných služeb. Můžete si přečíst některé ohlasy našich zákazníků.
  • Stálá klientela – vážíme si stálých klientů, kteří se k nám vracejí a poskytujeme jim slevy
  • E-shop – na tomto webu si můžete zájezdy vybrat, zarezervovat, objednat i zaplatit
  • Online sleva – při přihlášení zájezdu online poskytujeme na vybrané zájezdy