X

Pondělí-pátek 09:00-17:00
+420 542 214 343

 

Norsko, krásy jihozápadních fjordů - autobusem

Norsko

HIRTSHALS • GRIMSTAD • LILLESAND • RISOR • FLEKKEFJORD • STAVANGER • LYSEFJORD • HARDANGERFJORD •
BERGEN • SOGNEFJORD • GEIRANGERFJORD • CESTA TROLLŮ • LILLEHAMMER • OSLO
Norsko, krásy jihozápadních fjordů - autobusem

Termíny a ceny

Konstantní příplatky

8x večeře Na osobu / Na zájezd 4650
dvoulůžkový pokoj Na osobu / Na zájezd 2500
lůžko na trajektu ve 4lůž. kajutě zpět Na osobu / Na zájezd 800
Základní informace k poznávacím zájezdům najdete zde.
Kompletní tabulka katalogových cen

Program zájezdu

1. den:

Odjezd z Brna, další nástupní místa: Svitavy, Litomyšl, Vysoké Mýto, Pardubice, Hradec Králové, Poděbrady, Praha (vše zdarma), Ostrava 500 Kč, Hranice 500 Kč, Olomouc 250 Kč. Noční přejezd přes Německo do Dánska. (cca 23:00 hod. překročení hranic z ČR)

2. den

Cesta Jutským poloostrovem, kolem poledne příjedeme do Hirtshals, před naloděním na trajekt do Norska krátká prohlídka městečka, ev. návštěva jedinečného akvária Severního moře. V podvečer přejezd trajektem do Skandinávie, vylodění v Norsku, ubytování v Kristiansand nebo okolí.

3. den:

Poznávání jižního pobřeží Norska s nespočtem bílých přístavních městeček s barevnými rybářskými čluny, usazených ve skalnatých zátokách a zálivech – město Grimstad, historické centrum plné úzkých uliček, muzeum Henrika Ibsena Ibsenhuset. Maják LINDESNES najdeme na nejjižnějším cípu Norska. Od r. 1915 signalizuje lodím vjezd do průlivu Skagerrak, spojujícího Severní a Baltské moře. Správní centrum kraje Agder, město Flekkefjord se známým flekkefjordským kostelem. Jednou z nejkrásnějších cest jižního Norska s nespočtem příkrých skal a vodopádů příjezd na ubytování do Stavangeru.

4. den:

Poznávání krásy Lysefjordu. Supermoderním podmořským tunelem Ryfast odjezd ze Stavangeru na středně náročný výšlap k legendární skalní vyhlídkové plošině Preikestolen – Pulpit rock (Kazatelna). Strmé stěny tohoto jedinečného žulového skalního útvaru spadají 604 m do fjordu ležícího pod ním. Odpoledne prohlídka historického centra města Stavanger s pitoreskními bílými dřevěnými domy, gotickým kostelem a strážní věží nad městem. Večer návrat do hotelu.

5. den:

Stavanger, ranní nalodění na trajekt podél členitého západního pobřeží Norska. Po poledni vylodění ve městě a přístavu Bergen. Ubytování v hostelu na okraji města. Odpoledne pěší výstupu na horu Urliken (643 m). Odměnou je fantastický výhled na Bergen a okolní fjordy.

6. den:

Bergen , historické centrum, neopakovatelná atmosféra trhu, hanzovní domy, středověké kostely, možnost výjezdu lanovkou na vyhlídku Fløyen, ze které je vidět centrum města jako na dlani. Dle časových možností návštěva známého akvária. Odjezd na ubytování do oblasti Vossu.

7. den:

Zastávka u kaskádovitého vodopádu Tvindefoss. Přejedeme nádhernými scenériemi k rameni největšího norského fjordu Sognefjordu (délka 200 km), toto legendární údolí plné jezer a vodopádů je často přirovnáváno k americkému Grand Canyonu. Dále horským údolím k největšímu ledovci v Evropě Jostedalsbreen.

8. den:

Zlatá cesta severu – Vyjedeme na horské sedlo s vyhlášenou vyhlídkou Dalsnibba s úchvatnými pohledy na fjord Geiranger, jehož strmé stěny jsou krášleny desítkami vodopádů. Městečko Geiranger , ležící v romantických scenériích Geirangerfjordu . Jeho krásy nejlépe vychutnáte při vyhlídkové plavbě. Pokračujeme Orlí stezkou, překonáme Nordalsfjord a vyjedeme věhlasnou Cestou Trolů, která 11 serpentinami překonává výškový rozdíl 800 m a prochází překrásnými horskými scenériemi. Příjezd na ubytování do oblasti Andalsnes

9. den:

Zastávka u pověstné převislé Stěny Trollů. Pokračujeme podél divoké řeky Rauma do monumentální soutěsky Romsdalen a dále mohutným údolím Gudbrandsdalen. Navštívíme olympijský Lillehammer , ležící u největšího norského
jezera Mjösa. K večeru příjezd do Osla na ubytování, fakultativně večerní prohlídka města.

10. den:

Dokončení prohlídky Osla – světoznámá budova radnice, budova Opery, Vigeland park. V poledne odjedeme do Švédska na noční trajekt.

11. den:

Přes území Německa pokračujeme do ČR. Příjezd v odpoledních hodinách (přejezd hranic do ČR v cca 13:00 hod).

Podrobné informace

Cena zahrnuje

• dopravu klim. busem
• trajekty do Skandinávie a zpět
• trajekt Stavanger – Bergen
• vnitrostátní trajekty
• 8x ubytování – 3x dvoulůžkové pokoje v hotelu, 5x 4lůžkové pokoje nebo chatky
• 8x snídani převážně bufetovou formou
• ložní prádlo
• služby průvodce CK

Cena nezahrnuje

vstupné, fakult. služby, vyhlídkovou plavbu Geirangerfjord

Příplatky

• 2lůžkový pokoj – 5 nocí 2 500 Kč/os.
• 8× večeře 4 650 Kč (min. 10 osob)
• 4lůžková kabina na zpátečním trajektu 800 Kč/os.
Předpokládaná částka na vstupy 1 200 NOK.

Proč právě s Emmou?

  • Tradice a zkušenost – jsme tu pro vás od roku 1990 - více informací ZDE
  • Kvalita a spokojenost – zaměřujeme se na střední a vyšší kategorii zajišťovaných služeb. Můžete si přečíst některé ohlasy našich zákazníků.
  • Stálá klientela – vážíme si stálých klientů, kteří se k nám vracejí a poskytujeme jim slevy
  • E-shop – na tomto webu si můžete zájezdy vybrat, zarezervovat, objednat i zaplatit
  • Online sleva – při přihlášení zájezdu online poskytujeme na vybrané zájezdy