X

Pondělí-pátek 09:00-17:00
+420 542 214 343

 

Velký okruh Norskem s turistikou - autobusem

Norsko

FJÄLLBACKA • OSLO • GEILO • FLÅM • MYRDAL • BRIKSDALSBREEN • DALSNIBBA • GEIRANGERFJORD • TROLLSTIGVEIEN • TROLLTINDAM • ÚDOLÍ ROMSDALEN • TRONDHEIM • SALTSTRAUMEN • BODØ • LOFOTY • REINE • NUSSFJORD • HENNINGSVAR • SVOLVAER • VESTERALEN • NARVIK • NP SVARTISEN • ÖSTERSUND • NP HAMRA • GRONKLITT • STOCKHOLM
Velký okruh Norskem s turistikou - autobusem

Termíny a ceny

Konstantní příplatky

lůžko na trajektu ve 4lůž. kajutě tam Na osobu / Na zájezd 800
Základní informace k poznávacím zájezdům najdete zde.
Kompletní tabulka katalogových cen

Program zájezdu

1. den:

Dopoledne odjezd z Brna, další nástupní místa: Svitavy, Litomyšl, Vysoké Mýto, Holice, Pardubice, Hradec Králové, Poděbrady, Praha, Nový Jičín, Hranice, Olomouc (vše zdarma). Večer nalodění na trajekt a noční plavba do švédského Trelleborgu.

2. den

V časných ranních hodinách se vylodíme ve Švédsku, odkud zamíříme podél západního pobřeží k norskému Oslu. Fjällbacka, malebný přístav na západním pobřeží Švédska. Na náměstí naleznete bystu věhlasné švédské herečky Ingrid Bergman a při výstupu na Vetterberget uvidíme moře poseté desítkami malých ostrůvků. Pokračujeme do hlavní města Norska Osla, průjezd městem a návštěva Hollmenkollen, odkud je krásný výhled na město. Ubytování.

3. den:

Dopoledne prohlídka Oslo – návštěva parku Frogner s unikátními sochami G. Vigelanda, pokračujeme na poloostrově Bygdøy, který využívá i královská rodina jako letní sídlo, návštěva známých muzeí Fram, Kon-Tiki, variantně Námořního muzea. Odpoledne přejedem do Geilo, nejvýznamnějšího centra zimních sportů ve Skandinávii. Ubytování.

4. den:

Ráno odjedeme malebnou krajinou do přístavního městečka Flåm na konci Aurlandsfjordu a odtud fakultativně výletním vláčkem do Myrdalu (nutná rezervace předem). Flåmsbanen patří k nejúchvatnějším železnicím na světě. Je sice dlouhá jen něco přes 20 km, ale mezi Myrdalem na náhorní plošině a Flåmem překonává výškový rozdíl 865 m. Vlak zastavuje na devíti místech, z nichž každé skrývá odlišné panorama, včetně dech beroucího Kjofossen vodopádu. Pokračujeme k mohutnému ledovci Jostedalsbreen resp. k jeho splazu BriksdalsbreEn, cca 3 hod. procházka a odjezd na ubytování.

5. den:

Zlatá cesta severu a srdce norských fjordů. Výjezd na vyhlídku Dalsnibba do výšky 1.476 m n. m. – krásné výhledy na vzdálené vrcholky hor i do hlubokých údolí. Poté sjedeme téměř na nulu nad mořem do Geirangeru u věhlasného 16 km dlouhého Geirangerfjordu s typicky zářivě zelenou barvou. Vyjedeme Orlí cestou – zastávky na vyhlídce, krásné výhledy na Geirangerfjord, trajektem přejedeme Norddalsfjord a pokračujeme věhlasnouCestou Trollu – Trollstigveien, kde 11 serpentinami a překrásnými horskými scenériemi překonáme výškový rozdíl téměř 800 m, do údolí Sterdalen na ubytování.

6. den:

Ráno zastavíme u pověstné převislé Stěny Trollu – Trolltindam a budeme pokračovat krásným a divokým údolím Romsdalen přes Dombas a dále do královského Trondheimu, navštívíme historické centrum města, katedrálu Nidarosdomen – katedrála severu, pevnost Kristiansten a další zajímavá místa. Noční přejezd k Severnímu polárnímu kruhu.

7. den:

V ranních hodinách překročíme Severní polární kruh, zastávka u info centra Polarsirkelsentret. Lehká pěší turistika v oblasti Severního polárního kruhu. Navštívíme obchody se suvenýry, poštu, odkud je možné poslat pozdrav. Další zastávkou bude Saltstraumen – pokud budeme mít štěstí uvidíme malström – přírodní fenomén s vířící vodou a slapovými proudy, kdy se jeden fjord vlévá do druhého. Pokračujeme cestou do přístavu Bodø, hlavního města provincie Nordland, s překrásnou polohou u Saltfjordu. Plavba na Lofoty. Na palubě nás očekává krásný pohled na blížící se souostroví Lofoty, kde se hory zvedají přímo z moře. Příjezd na ubytování ve večerních hodinách.

8. den:

Celý den budeme poznávat souostroví Lofoty a sledovat siluety lofotských hor, turistika v oblasti. Navštívíme ty nejhezčí místa souostroví. Následuje městečko Reine, vyhlášené nejkrásnějším místem Norska, pěší túra nad Reine, kde budeme mít výjimečný panoramatický výhled na lagunu a ostrůvky. Ostatní se mohou vydat např. na fakultativní vyhlídkovou okružní plavbu lodí s fantastickými pohledy na souostroví. Na závěr navštívíme i slavnou rybářskou vesnici Nusfjord (UNESCO). Odjezd na ubytování.

9. den:

Lehká pěší turistika na souostroví Lofoty, v obci Viktem fakultativně návštěva místní sklárny, přejezd k muzeu Vikingu, první známky osídlení této oblasti jsou z roku 1120. Zavítáme i do romantického rybářského přístavu Henningsvar „Benátky Lofot“, úchvatná krajina, ubytování.

10. den:

Souostroví Vesteralen. Cestou zastávka ve městě Svolvaer, uvidíme jeden ze symbolů města Svolvaergeita (Svolvaerský kozel) – dvourohá hora tyčící se nad městem. Zbytek dne budeme věnovat souostroví Vesteralen, lehká turistika a na závěr přijedeme do nejsevernějšího bodu našeho zájezdu do Narviku – prohlídka města, vyjdeme nebo případně fakult. vyjedeme lanovkou na Fagernesfjell. Ubytování.

11. den:

Zpáteční cesta vč. trajektu k Národnímu parku Svartisen se stejnojmenným ledovcem Svartisen, druhým největším v Norsku. Cesta lodí a pěší náročnější túra k ledovcovému splazu, variant. lehčí turistika v okolí jezera. Následuje noční přejezd do Švédska.

12. den:

V ranních hodinách zastavíme u největšího švédského vodopádu Tännforsen (tzv. švédská Niagara) pokračujeme do městečka Östersundu na březích populárního švédského ledovcového jezera Storsjön s legendárním jezerním netvorem Storsjoodijuret. Ubytování, odpočinek a individuální volno u jezera s možností fakult. lodních výletů na jezerní ostrovy

13. den:

Pokračujeme kouzelnou přírodou Národního parku Hamra, přírodní rezervace, cestou krátké zastávky a fotopauzy. Gronklitt, Björnpark – největší medvědí park Evropy. K večeru příjezd do „srdce Švédska“ k jezeru Siljan na ubytování. Oblast Dalarna neupustila od svých tradic i dnes tu uvidíte tradiční dalarnska stavení a potkáte obyvatele v krojích

14. den:

Příjezd do hlavního a největšího města Švédska Stockholm, město na 14 ostrovech s dlouhou historií, prohlídka hl. pamětihodností. návštěva muzeum Vassa, projížďka lodí stockholmským přístavem. Noční přejezd Švédskem.

15. den:

Ráno přejezd Öresundského mostu, krátká plavba Baltským mořem. Návrat do ČR v odpoledních hodinách.

16. den

Příjezd do ČR v ranních hodinách.

Podrobné informace

Cena zahrnuje

• dopravu tam i zpět luxusním autobusem
• trajekt Rostock–Trelleborg
• trajekt Gedser–Rostock
• dopravu luxusním busem ve Skandinávii
• 10× ubytování v jednoduchých turistických hostelech/chatkách ve vícelůžkových pokojích s možností vaření (převážně 4lůžkových, nutno vlastní povlečení/spací pytel)
• 2× snídani formou bufetu
• trajekt na Lofoty a vnitrostátní trajekty
• průvodcovské služby

Příplatky

• 4lůžková kabina na trajektu Rostock–Trelleborg 800 Kč/os. – na vyžádání
• Fakultativně výlet vláčkem z Flåmu do Myrdalu a zpět (nutná rezervace předem v CK, platba na místě cca 380 NOK/os.)
U trajektu jsou v základní ceně pouze sedadla. Doporučujeme dokoupení 4lužkových kabin.
Ložní prádlo je v Norsku a Švédsku poměrně drahé, cca 80–100 NOK/SEK na osobu a den – platba na míste, doporučujeme mít sebou vlastní povlečení.

Proč právě s Emmou?

  • Tradice a zkušenost – jsme tu pro vás od roku 1990 - více informací ZDE
  • Kvalita a spokojenost – zaměřujeme se na střední a vyšší kategorii zajišťovaných služeb. Můžete si přečíst některé ohlasy našich zákazníků.
  • Stálá klientela – vážíme si stálých klientů, kteří se k nám vracejí a poskytujeme jim slevy
  • E-shop – na tomto webu si můžete zájezdy vybrat, zarezervovat, objednat i zaplatit
  • Online sleva – při přihlášení zájezdu online poskytujeme na vybrané zájezdy