X

Pondělí-pátek 09:00-17:00
+420 542 214 343

 

Florencie, Řím, Neapol, Pompeje, Benátky

Itálie

FLORENCIE • ŘÍM • VATIKÁN • NEAPOL • POMPEJE • BENÁTKY
Florencie, Řím, Neapol, Pompeje, Benátky
8,7 Výborné

Termíny a ceny

Konstantní příplatky

Příplatek za jednolůžkový pokoj Na osobu / Na zájezd 900
Základní informace k poznávacím zájezdům najdete zde.
Kompletní tabulka katalogových cen

Program zájezdu

1. den:

Odpoledne odjezd z Brna, předpokládaný čas odjezdu v 16 hodin (další nástupní místa: Zlín 500 Kč, Kroměříž 500 Kč, Olomouc 500 Kč, Přerov 500 Kč, Prostějov 500 Kč, Vyškov 400 Kč, Praha 600 Kč, Jihlava - dálnice 400 Kč, Velké Meziříčí - dálnice 400 Kč, Velká Bíteš - dálnice 300 Kč, Břeclav 300 Kč, Bratislava 600 Kč). Cesta přes noc do Itálie.

2. den

Návštěva Florencie, metropole Toskánska, kolébky renesančního umění. Pěší procházka přes Ponte Vecchio - slavný most zlatníků , ke Starému paláci na centrálním náměstí Signoria, radnici připomínající hrad s 94m vysokou věží. Náměstí je ozdobeno i sochou Davida a Neptunovou fontánou. Dále pokračování k Dómu S. Maria del Fiore a baptisteriu – jedinečným stavbám obkládaným mnohobarevným mramorem. Individuálně možnost prohlídky slavné galerie Uffizi se sbírkami rodu Medici (doporučujeme rezervaci vstupu). Odpoledne odjezd z Florencie a večer příjezd do Fiuggi, lázeňského městečka jižně od Říma, ubytování.

3. den:

Po snídani návštěva nejmenšího svrchovaného státu - Vatikánu - prohlídka Vatikánských muzeí- největších muzeí na světě, Sixtinské kaple s Michelangelovým Posledním soudem a dalších sálů věnovaných významným italským malířům. Dále prohlídka náměstí sv. Petra s obrovskými kolonádami z 284 dórských sloupů zdobenými 140 sochami svatých, egyptským obeliskem dovezeným do Říma Caligulou a zejména s největším křesťanským kostelem na světě, bazilikou Sv. Petra. Tento kostel byl založen ve 4. stol. na místě hrobu apoštola Petra a na jeho výzdobě se postupně podíleli umělci jako Bramante, Raffael, Michelangelo a další. Možnost výstupu na kupoli baziliky s krásnými výhledy na město. Odpoledne návštěva Andělského hradu, který je možno obdivovat z Andělského mostu na řece Tibeře a v němž je dnes muzeum obrazů i zbraní. Z horní terasy hradu je krásný pohled na Řím i na Vatikán. Návrat na ubytování do Fiuggi.

4. den:

Po snídani odjezd do Pompejí - vykopávek antického města na úpatí Vesuvu, ve kterém se pod nánosem sopečného popela zachovala naprosto unikátní podoba prostředí i života obyvatel před téměř 2000 lety, prohlídka s místním průvodcem. Odpoledne návštěva Neapole - původně řecké osady, dnes metropole Kampánie, sídla univerzity a arcibiskupa. Dopoledne prohlídka města: Castel Nuovo s mohutnými kruhovými věžemi a vítězným obloukem, dále někdejší rezidence neapolských králů - Palazzo Reale, divadlo San Carlo, jedno z největších evropských divadel, Galleria Umberto I., chrám San Francesco di Paola, via Toledo a další zajímavosti. Návrat na ubytování do Fiuggi.

5. den:

Po snídani odjezd do Říma, pokračování pěší prohlídky po Posvátné cestě (Via Sacra), odkud byla kdysi ovládána celá Říše římská: Koloseum – nejkrásnější a největší dochovaná stavba antického Říma, Forum Romanum s pozůstatky budov, chrámů i dalších objektů patřících neodmyslitelně k Římu v 1.-4. stol., Kapitol – náměstí navžené Michelangelem s nádhernými paláci, Pantheon – nejlépe zachovaná stavba z dob římské antiky považovaná za vrcholné dílo římského stavitelství, večerní procházka: Fontana di Trevi - největší vodní varhany Říma, Palazzo Quirinale, Španělské schody, Piazza di Popolo. V pozdních večerních hodinách odjezd z Říma. Přes noc cesta do Benátek.

6. den:

Brzy ráno příjezd do Benátek. Přejezd lodí na náměstí sv. Marka a půldenní prohlídka Benátek, pohádkového města na laguně, odděleného od moře řadou písečných lavic. Sto osmnáct ostrovů, čtyři sta mostů a sto sedmdesát kanálů, to jsou Benátky. Centrem města je nám. Sv. Marka, kde je možno obdivovat basiliku Sv. Marka s nádhernou gotickou fasádou zdobenou barvenými mozaikami, Dóžecí palác – symbol slávy a moci Benátek s krásným podloubím ve stylu benátské gotiky, vyjet výtahem na zvonici s nádhernou vyhlídkou na celé město nebo si posedět pod četnými arkádami obklopujícími celé náměstí. Dále procházka nejkrásnějšími benátskými uličkami s nesčetnými paláci, kostely, mosty a náměstíčky až ke slavnému mostu Ponte Rialto. Okolo poledne návrat lodí na parkoviště a odjezd do ČR, po půlnoci návrat do Brna (předpokládaný příjezd 01:30 hod.) a dalších odjezdových míst.

Podrobné informace

Cena zahrnuje

• dopravu luxusním autobusem
• 3x ubytování ve 2-3* hotelu se snídaní
• služby průvodce
• místního průvodce v Pompejích (je nutno si půjčit sluchátka pro náslech výkladu za 2,50 Eur)

Cena nezahrnuje

pojištění léčebných výloh a storna ERV pojišťovny (doporučujeme připlatit)


Cena nezahrnuje místní lodní dopravu v Benátkách
(cca 21 €), případnou MHD v Římě (cca 3 €),
vlak do centra Florencie a zpět (cca 15 €),
pobytovou taxu v hotelu (cca 2 €).
Předpokládaná částka na vstupy 90 €.

Příplatky

• jednolůžkový pokoj 900 Kč
• 3x jednoduchá servírovaná večeře 750 Kč
• rezervace a vstup do galerie Uffizi 800 Kč (osoby do 18 let 150 Kč, 18-25 let 400 Kč)

Cena nezahrnuje místní lodní dopravu v Benátkách
(cca 21 €), případnou MHD v Římě (cca 3 €),
vlak do centra Florencie a zpět (cca 15 €),
pobytovou taxu v hotelu (cca 2 €).
Předpokládaná částka na vstupy 90 €.

Dne 16.1.2024 byl zaveden poplatek za vstup do Benátek ve výši 5 €/os. Poplatek se platí za přesně určené dny, momentálně se vztahuje z termínů našich zájezdů na 26.5. a 7.7.2024. Od poplatku jsou osvobozeny děti do 13,99 roků a osoby s průkazem ZTP. Platbu a rezervaci provedeme hromadně předem, pokud byste o vstup do Benátek neměli zájem, dejte vědět.

Ohlasy zákazníků

Mail doručen: 27.8.2019
Dobrý den,s vaší CA jsem se zúčastnila autobusového poznávacího zájezdu - Itálie, kdy naší prűvodkyni byla p. Lenka Nečesalová. Chci oficiálně poděkovat za její profesionální a lidský přístup během celého pobytu, za její starost o nás,za její znalosti a jejich interpretaci,díky kterým byl zájezd velmi zajímavý,a pro mně a dceru velmi příjemný. Chci poděkovat za její neustále dobrou náladu a úsměv. Chci poděkovat za její trpělivost s námi. Pokud pojedu na poznávací zájezd, mým z jednich kritérií bude zda průvodcem je p. Lenka.Nečesalová.
Pěkný den
Bednářová

Mail doručen: 11.11.2016
Dobrý den, ve dnech 25.10. -30.10. 2016 jsme se zúčastnili poznávacího zájezdu do Itálie. Prožili jsme krásných 5 dní ,a to díky i průvodkyni Lence,která nás po celou dobu informovala o historii a památkách překrásné Itálie. Jsme velmi spokojeni,že jsme si vybrali zájezd u vaší CK a hlavně pak s Vaší skvělou průvodkyní paní Lenkou. Děkujeme a přejeme paní Lence další úspěchy na cestách.!!!! S pozdravem ing. Zahrádka

Mail doručen: 1.10.2016
Vážená CK, ako účastník zájazdu uvedeného v predmete tohoto e-mailu chcem vysloviť spokojnosť s účasťou na tomto zájazde. Hoci to nebýva zvykom, zvlášť by som chcel oceniť delegátku zájazdu p. Lenku Nečesalovú, ktorej prístup a praktické vedenie celého zájazdu spolu s pôsobivým výkladom a praktickou logistikou dali zabudnúť na očakávanú fyzickú náročnosť celého zájazdu. Oceňujem aj profesionalitu vodičov, vďaka ktorým bola aj náročná cesta autobusom absolutne bezproblémová. Ešte raz ďakujem za zážitky a dojmy, ktoré som získal na tomto zájazde. S pozdravom Ing. Sokol

Mail doručen: 30.8.2016
dobrý den, chtěli bychom vám poděkovat za výborně připravený a zorganizovaný poznávací zájezd do itálie, v termínu od 23.8. - 28.8. 2016. Krásně připraven program zájezdu, příjemní řidiči, pěkný hotel, ale zejména děkujeme průvodkyni Lence Nečesalové - byla vynikající po všech stránkách - výborné znalosti historie, příjemné vystupování, trpělivá a ochotná odpovídat na dotazy atd. - prostě nej !! děkujeme Liškovi

Mail doručen: 27.8.2014
Dobrý den, v termínu 19. - 24. 8. 2014 jsme absolvovali poznávací zájezd do Itálie. Celý zájezd odpovídal popisu, ubytování bylo útulné a pěkné. Chtěla bych touto cestou poděkovat průvodkyni "Lence", která svou trpělivostí, klidným přístupem a nadhledem provázela všechny "účastníky zájezdu". Její výklad se krásně poslouchal. Úžasná byla i v tom, jak trpělivě ukazovala všem toalety zdarma, jídlo, kávu. :) Važte si takového člověka. Dále bychom rádi poděkovali řidičům, kteří svou bezpečnou, klidnou a časově odpovídající cestou přispěli k celkově pozitivnímu náhledu. Vždy na nás čekali s pečlivě vychlazeným pivem a čerstvou kávou. :) Děkujeme. Manželé Vytlačilovi

Mail doručen: 28.7.2014
Dobrý den, uzavřela jsem s CA EMMA smlouvu o poznávacím zájezdu do Itálie. Jednalo se o zájezd Florencie-Řím-Neapol-Pompeje-Benátky v květnovém termínu 2014. Čekala jsem zájezd s množstvím informací a profesionálním průvodcem. Na to, co následovalo a co jsem zažila, mě Vaše CA neupozornila. Tyto zážitky mi stále běhají hlavou! Nejenže jsme byli zasypáni informacemi od Vaší profesionální průvodkyně paní Lenky Nečesalové, ale také nás neustále odměňovala výbornou náladou a popoháněla svou energií (té bylo při fyzicky náročných obchůzkách zapotřebí - hlavně pro starší). Byla vždy usměvavá a trpělivá s námi všemi účastníky zájezdu. Dávala nám výborné tipy, kde se dobře najíst a kde nakoupit. O historických datech nemluvě. Nepřihodila se žádná krádež ani kolaps, nikdo se neztratil, takže jsme si mohli nerušeně užívat naší vysněné dovolené. Viděli jsme vše, co jsme vidět chtěli a ještě něco navíc. Líbili se nám i filmy, které vyplňovaly čas strávený v autobuse nebo informace vyprávěné paní Nečesalovou. Vraceli jsme se domů bohatší o spoustu zážitků z úžasných Italských památek, nádherných míst a Italské kultury. Jsme rádi, že jsme vybrali vaši cestovku. Ano, tyto zážitky mi stále běhají hlavou (a doufám, že dlouho budou). V neposlední řadě chci pochválit i oba řidiče, kteří nás v pořádku provezli celým zájezdem a ve zdraví dovezli zpět do Brna. Oba byli i velice příjemní. Doufám, že Vás můj e-mail moc nezdržel v letních fofrech se zájezdy (možná stačilo napsat Děkuji:) ) Přeji mnoho úspěšně prodaných zájezdů a krásný zbytek léta. S pozdravem Fajtlová

Mail doručen: 29.11.2013
Dobrý den, dlouho, předlouho jsme odkládali odezvu na Váš zájezd "Italie 23. - 29. 10." t.r., ale je to v nás... Jednoduše, absolvovali jsme cestu, (ač jsme místa znali z předešlých návštěv), ale úplně jinak. Ikdyž to nebyl "nejluxusnější" zájezd (mnoho hodin strávených v autobusu - dalo se s tím počítat), byl vskutku VYJÍMEČNÝ! Byl výborně časově rozložený - zvolený rytmus "Vatikan - Neapol - Řím" s odpočinkem v hotelu dostatečně kompenzoval únavu + program byl pestřejší...
A především - dílem na našem prožitku z cesty byla průvodkyně LENKA, jako by byla z Marsu (nebo "vodkuď"), tolik věděla, tolik připravila, tolik zařídila a tak byla milá... (považujte si ji, nebo Vám ji přetáhnou pražáci, tralala...). Tedy, děkujeme za úžasný zážitek s Vaší cestovkou (včet. vstřícné dopravy z/do Prahy), hodně tak spokojených klientů jako my, a móóóc pozdravů a díííky LENCE. Zuana + Roman Doležalovi

Mail doručen: 20.11.2013
Přeji hezký den, žádáme o předání fotografií paní Lence. Zároveň posíláme i poděkování paní Lence za příjemnou dovolenou v Itálii ve dnech 20 až 25.8.2013. S pozdravem Milan a Monika

Mail doručen: 15.7.2013
Vážení, dovolte mi, abych nejen svým jménem, ale jistě i jménem všech účastníků poznávacího zájezdu pořádaného Vaší CK Emma, poděkovala průvodkyní tohoto zájezdu (Itálie - Florencie, Řím, Neapol.... uskutečněného ve dnech 2.7.-7.7.2013) paní Lence Nečesalové. Jmenovaná paní Lenka nejen svými vysoce odbornými znalostmi ale i celkově erudovaným přístupem s lidským rozměrem, uspokojila požadavky a představy nás všech o tom, jak má poznávací zájezd vypadat. Nebylo jediné chvíle, ve které by se nám nevěnovala s plným nasazením vlastních sil, nejen při pohybu mimo autobus ale i během jízdy.Organizačně vše výborně zvládala a rovněž je nutné vyzvednout i její komunikační schopnosti, které zpříjemňovaly obsahovou náročnost této akce.
Vážený pane ing. Šedý, prosím, tlumočte paní Lence Nečesalové velký dík a přání mnoha spokojených klientů se s ní zase setkat v rámci jejího působení v roli průvodkyně u Vámi organizovaných zájezdů, ve kterých zaslouží poděkování i výborní a spolehliví řidiči autobusu, jakož i perfektní zajištění svozu z míst mimo Brno.(Zlín, Přerov, Veselí nad Moravou...). Na další dovolenou v budoucnu jistě budu využívat nabídky Vaší CK Emma. S pozdravem i pro paní Lenku Věra Kreuzziegerová

Mail doručen: 10.6.2013
26.5.2013 jsem se vrátila z poznávacího zájezdu Floencie, Řím, Neapol, Pompeje, Benátky a byla jsem velice spokojena s organizací, dopravou, pobytem a zejména s naší průvodkyní Lenkou, která si zaslouží velký dík a obdiv. Děkuji a přeji úspěch Vaší CK. Marie Šimková

Mail doručen: 2.4.2013
Před pár hodinami jsme se s přítelem vrátili ze zájezdu a jsme nadšeni. Chválím delegátku Lenku Nečesalovou, která tam byla opravdu pro nás a ne jen "v práci". Vždy ochotně zodpoví dotazy, poradí a ví toho hodně.
Pár rad pro budoucí návštěvníky:
- cesta autobusem je docela náročná, snažte se co nejvíce odpočívat a mít co největší pohodlí (vemte si polštář, deku, spěte klidně v teplákách - nejste na módní přehlídce a vše si můžete v autobuse v pohodě nechat :-)
- to samé platí i přes den - celý ho strávíte na procházkách, nej varianta je batoh a pohodlná sportovní obuv (plus při vstupu do kostelů, chrámů apod. nezapomeňte zakrýt výstřih, ramena a kolena)
- vezměte s sebou víc peněz než je doporučeno a mějte je co nejvíce rozměněné!! (př. cena nákupu byla 6,67E -> 10E bankovku vám nevezmou, budou chtít buď z přesnou částku nebo 7E, cena vstupu je 14E -> opět vám 20E bankovku nevezmou)
- na výletech dejte pozor na osobní věci
- sbalte s sebou dostatek potravin, které vydrží (corn flakes, sušenky, ovoce, pití atp.), pokud nechcete přehnaně utrácet za jídlo (i v nejlevnějších marketech je téměř za dvojnásobnou cenu než v ČR a v turistických centrech a benzínkách ještě mnohem dražší)
- mějte stále nabitý foťák s velkým dostatkem paměti, protože budete neustále fotit, kolik toho uvidíte :-)
- určitě navštivte městečko Fiuggi (řidiči jezdí nahoru otáčet autobus na parkoviště a svezou vás, pokračujte po silnici nahoru ještě cca 200m)
A hlavně - užijte si zájezd tak jako my! :-) L. Řádková

Mail doručen: 26.9.2012
Vážení, děkujeme Vaší CK EMMA a především průvodkyni paní Lence Nečesalové, za zatím nejlepší naši dovolenou. Program a vůbec celková atmosféra zájezdu neměla žádnou chybu. Díky Vám jsme měli kousky Itálie jako na dlani! Jediné co mě mrzí je, že jsem si koupila málo koření v Neapoli, v obchůdku, který nám paní průvodkyně doporučila:-)))! Pokud v budoucnu budeme plánovat využití volných dnů, rádi se na Vás obrátíme! S pozdravem Marie a Josef Vičarovi ze Strážnice P.S. Díky řidičům z Náchoda!! ....a podšálky jsme nemuseli vracet:-))))

Mail doručen: 25.9.2012
Velmi děkuji za hezký zájezd do Florencie, Říma a okolí.Hodnotím vše za 1 a průvodkyni paní Lenku na 1*****. Už se těším, až si vyberu něco z Vašeho nového katalogu na rok 2013. S pozdravem, Radmila Havlíčková

Mail doručen: 19.92012
Vážený pane inženýre, alespoň touto formou Vám mnohokrát děkujeme za perfektně zorganizovaný poznávací zájezd do Itálie ( Florencie - Vatikán - Neapol - Pompeje - Řím - Benátky ), kterého jsme se s manželkou zúčastnili ve dnech 11. - 16.9.2012. Vaše průvodkyně Lenka Nečesalová nám svými úžasnými znalostmi historie, kultury, jazyka a především života Itálie vytvořila nezapomenutelné zážitky. Svým lidským přístupem navíc vytvořila z účastníků zájezdu z různých koutů ČR, SR a Mexika na 6 dnů jednu velkou 50 člennou rodinu. Stejně porfektně byla zajištěna doprava z Buchlovic ( mikrobusem Volkswagen Transporter ) do místa odjezdu autobusu t.j. do Brna a také z Brna ( v 0:30 hodin ) zpět do Buchlovic. Svým přátelům a známým rádi skvělé služby Vaší cestovní kanceláře doporučíme. Ing. Zdeněk Zálešák a manželkou Věrou

Mail doručen: 28.5.2012
včera jsem se vrátila do Brna ze zájezdu FLORENCIE • ŘÍM • VATIKÁN • NEAPOL • POMPEJE • BENÁTKY s Vaší cestovní kanceláří. Byla jsem tam s maminkou a touto cestou bych vám chtěla poděkovat. Byly jsme obě nadšené a velice se nám zájezd líbil! Určitě bych také chtěla moc poděkovat naší průvodkyni paní Lence, která byla naprosto úžasná, jak s jejími vědomostmi a znalostmi nejen navštívených míst v Itálii, ale také za její přístup, kdy stále s úsměvem odpovídala na naše všetečné dotazy. Děkujeme ještě jednou za báječnou dovolenou. Plchová + Graclová z Brna

Mail doručen: 30.11.2011
Dobrý den, zúčastnily jsme se poznávacího zájezdu Florencie, Řím, Vatikán, Neapol, Benátky 26. -30. 10. s vaší cestovkou. Naší průvodkyní byla paní Lenka, které chceme poděkovat. Zájezd se nám velmi líbil, i když byl náročný, ale s úžasnou průvodkyní se dalo všechno zvládnout. Rády budeme vzpomínat na všechna krásná místa, která jsme navštívili, a nezapomeneme na velmi milou paní průvodkyni paní Lenku. Ještě jednou jí velký dík. Šustkovy a Kravákovy.

Mail doručen: 25.8.2011
Dobry den, chteli bychom vam podekovat za nadhernou dovolenou pri poznavacim zajezdu v Italii (Florencie,Rim, Vatikan, Neapol, Pompeje a Benatky). Vyborna organizace zajezdu, profesionalita ridicu a delegatky pani Necesalove vcetne jejich vedomosti a způsobu predani danych informaci vedly skutecne k proziti skvelých 6 dnu. Dekujeme vam. Prejeme spoustu takto spokojenych zakazniku. Tesime se na dalsi spolupraci s vami. Zborilovi

Mail doručen: 27.5.2011
Dobrý den, ve dnech 17.5. - 22.5.2011 jsme se zúčastnili poznávacího zájezdu do Itálie Florencie - Řím - Vatikán - Neapol - Benátky. Zájezd jsem zakoupili u CK Travel 2002. V Itálii jsme ještě dosud nebyli. Itálie je nádherná, plná památek, živé atmosféry. Byl to zájezd na jedničku i po stránce organizačního zabezpečení průvodkyní. Paní Lenka Nečesalová byla výborně připravena, vždy velmi ochotně a s úsměvem odpovídala na naše dotazy. Cestu nám doplňovala mapkami, videi o památkách, které byly naplánované. Její znalosti o Itálii jsou mimořádné. I řidiči z Náchoda nám poskytovali velmi dobré služby, bezpečně nás vozili, zastávky byly také v dobrých místech i časech. Děkujeme CK Emma za její výborné spolupracovníky. Anna a Štefan Perenčayovi

Mail doručen: 25.5.2011
Vážená CK EMMA, chci poděkovat paní Lence Nečesalové za zájezd do Itálie 17.5.-22.5.2011 Florencie - Řím- Vatikán - Neapol - Pompeje - Benátky, na který budu velmi ráda vzpomínat. Celý zájezd byl velmi dobře připraven. Paní Lenka nemohla lépe vše zorganizovat. Velmi oceňuji její nesmírné znalosti ne jen o Itálii, které nám rozdávala celou cestu. Každý den nás vždy informovala jak slovem, tak filmem na videu v autobuse o místě, co následný den navštívíme. Řadu důležitých informací ochotně zopakovala několikrát, aby si každý vše správně zapamatoval. Kdo potřeboval, tomu pomohla s jazykovou bariérou nebo poradila, jak se správně pohybovat v dané lokalitě. Její ochota a velmi příjemné vystupování dělá vaší CK úžasnou reklamu. Kéž by bylo takovýchto lidí v naší společnosti víc. Děkuji i řidičům z Náchoda, kteří s námi jeli bezpečně a pravidelně dodržovali přestávky. Vaši CK budu každému doporučovat.Lenka Machová, Hradec Králové

Mail doručen: 4.5.2011
Dobrý den, ve dnech 20.4.2011 jsem byla účastníkem poznávacího zájezdu do Itálie.Chtěla bych touto cestou poděkovat za úžasný zážitek. Díky vaší průvodkyni paní Nečesalové, vždy příjemné a milé, jsem měla možnost poznat krásy Itálie. Její ohromné znalosti byly přínosem určitě nejen pro mě. Mé díky samozřejmě patří i oběma řidičům. Děkuji za nezapomenutelné chvíle prožité prostřednictvím Vaší cestovní kanceláře, Svobodová Jitka.

Mail doručen: 3.5.2011
Dobrý den, ve dnech 20.4. - 25.4. t.r. jsme se zúčastnili poznávacího zájezdu do Italie - kód zájezdu RI0420. Chceme poděkovat za krásný zážitek, zájezd byl připraven dokonale. Moc děkujeme pánům řidičům a hlavně naší paní průvodkyni Lence, která měla přehled o památkách a byla ve všech směrech úžasná. Marta a Josef Caskovi

Mail doručen: 4.11.2010
Dobrý den, chceme poděkovat za krásný zájezd do Flrencie, Říma, Neapole, Pompejí a Benátek 23. - 28.10.2010. Byli jsme velmi nadšeni a především chceme vyřídit své poděkování paní průvodkyni Lence. S pozdravem manželé Poláškovi

Mail doručen: 23.11.2010
Dobrý den, byla jsem s vaší cestovní kanceláří účastníkem zájezdu do Itálie ve dnech 23.10.2010 – 28.10.2010, šlo o poznávací zájezd Florencie, Řím, Neapol, Pompeje, Benátky. Naší průvodkyní byla paní Lenka (příjmení bohužel neznám). Musím ji velmi pochválit, jak po stránce připravenosti tohoto zájezdu, tak přístupu k účastníkům zájezdu. Zájezd naprosto vyčerpal časové možnosti, kdo nechtěl, nemusel se všech akcí zúčastnit, takže mohu jen vřele doporučit. Nutno pochválit i přístup vaší kanceláře a profesionalitu pánů řidičů. Děkuji a věřím, že ještě v budoucnu využiji nabídky vaší kanceláře. Přeji hezký den Dvořáková Anna, Jablonec nad Nisou

Dopis doručen: 24.9.2010
Vážený pane řediteli, dovolte, abych Vám poděkoval za krásný zájzd s vaší CK do Itálie ve dnech 14. - 19.9.2010 na trase Florencie, Řím, Neapol, Pompeje, Benátky. Velký podíl na tom má průvodkyně paní Lenka, která přesně dodržovala program zájezdu, dobře umí italsky, dokonale zná historii navštívených míst a vytvořila přátelské prostředí mezi všemi účastníky zájezdu. Velice rádi pojedeme s Vaší cestovní kanceláří, pokud nás budou provázet tak dobří průvodci. Za všechny účastníky zájezdu pan Caha Jan, Rajhrad

Mail doručen: 22.9.2010
Dobrý den, byli jsme nadmíru spokojeni s naší průvodkyní na zájezdu Florencie, Řím, Neapol, Pompeje, Benátky 14. - 19.9.2010, paní Lenkou Nečesalovou. Díky ní byl pozvednut poznávací zájezd ještě o úroveň výš. S pozdravem Vlaďka Winterová

Mail doručen: 27.5.2010
Dobry den, minuly tyden jsme absolvovali poznavaci zajezd do Italie s vasi cestovni kancelari. Chceme vam za tento narocny zajezd podekovat, byl velmi prinosny a zvlaste chceme vyslovit pochvalu pruvodkyni Lence, ktera velmi fundovane a zasvecene zajezd provazela.Videli jsme velimi mnoho, vice nez bylopuvodne v programu a to diky jeji obetavosti a zapalu pro vec. S pozdravenm ing. Jana Taborska a Ing Jiri Taborsky

Mail doručen: 27.5.2009
Dobrý den, minulý týden jsme absolvovali výše uvedený zájezd s průvodkyní pí.Evou Dvořákovou. Zájezd byl po všech stranách perfektní, nabitý program, spousta skvělých zážitků a to díky průvodkyni. Její znalosti a ochota se nám po celý den plně věnovat byly obdivuhodné. Rádi s Vámi zase pojedeme. Ještě jednou díky a hezký den. Ing. Zdeněk a Hana Vopěnkovi

Mail doručen: 26.5.2009
Dobrý den, dnes brzy ráno jsem se s rodinou vrátila z poznávacího zájezdu z Itálie, navštívili jsme Florencii, Řím, Vatikán, Pompeje, Neapol a Benátky, ubytování bylo zajištěno v rodinném hotelu ve Fiuggi nedaleko Říma. Na poznávací zájezdy jezdíme s Vaší společností už léta, patříme do skupiny Vám jistě dobře známe p. ing. Brzkovské ze Žabčic, která nelituje námahy, času a úsilí a každoročně (i když každý rok říká, že opravdu naposledy) nějaký ten zájezd zorganizuje. Můj obdiv patří i jí. Letos nás prováděla p. Eva Dvořáková (doufám, že jsem si její jméno zapamatovala správně, pokud ne, omlouvám se). Musím říct, že jsme byli s úrovní poskytovaných služeb spokojeni vždy, ale snahu paní Evy stojí přeci jen zato vyzvednout. Celá naše rodina žasla nad jejími vědomostmi. Naservírovala nám velice erudovaný výklad, obbdivuhodné bylo, že i v horkém počasí, jaké nás v Itálii čekalo, se stále zdála čerstvá a ochotná poskytovat nám informace, neúnavně odpovídala na naše všetečné otázky a bylo na ní každým okamžikem vidět její obrovské nadšení pro italskou historii a umění. Její výklad šel prostě ze srdce, nejednalo se v žádném případě o naučený a odrecitovaný text a nenašla se otázka, na kterou by odpověď neznala. Navíc se snažila program najít i pro ty, kteří se striktně daného plánu nemínili držet, což určitě nespadá do jejích povinností. Myslím, že Vaše cestovní kancelář má zkrátka štěstí při výběru spolupracovníků a chtěla bych touto cestou ještě jednou paní Evě poděkovat za krásnou, i když náročnou (vzhledem k horkému počasí, spoustě turistů, dopravní situaci a nabitému programu) dovolenou. Vraceli jsme se domů unavení, po noci strávené v autobuse nevyspaní, ale zato plni nových dojmů a vědomostí a hlavně - spokojení. Mockrát, paní Evo, děkujeme a těšíme se, že se na některém z příštích zájezdu snad znovu setkáme. Rodina Pospíšilova a Vlčkova

Mail doručen: 4.11.2008
Vážená CK, jako účastník bych vám chtěl poděkovat za dobrou přípravu a organizaci uvedeného zájezdu. K naší spokojenosti přispěla podle mého názoru i podle vyjádření dalších účastníků zejména vaše průvodkyně paní Lenka svojí profesionalitou - dobrou znalostí historie navštívených míst, obětavou přípravou podkladů pro účastníky, příjemným jednáním, rozhodností, i jazykovými znalostmi a optimismem. Podle mého názoru odvedla nadstandardní výkon, za který ji touto cestou děkuji. Vaší CK tím dělá tu nejlepší reklamu a proto doporučuji, abyste při případném hodnocení vzali tuto skutečnost v úvahu. Současně se musím s velkou spokojeností vyjádřit i k výkonu obou řidičů CDS Náchod - opět vysoká profesionalita, ochota, spolehlivost. Děkuji za příjemný zájezd, na který budu rád vzpomínat. S pozdravem Doc.Ing. Jan Lukeš, CSc.

Mail doručen: 31.10.2008
Dobrý den! Zúčastnili jsme se poznávacího zájezdu do Itálie ve dnech 23.10.-28.10.08 a chceme Vám poděkovat za spoustu krásných zážitků, ale hlavně děkujeme vedoucí zájezdu paní Lence která svoji profesonialitou zájezd povýšila na něco úžasného. Díky ní se budeme těšit na další zájezdy Vaší cestovní kanceláře. Věra a Josef Křížovských ,Plzeň

Dopis doručen: 6.11.2007
Nemívám ve zvyku psát děkovné dopisy, ale za bezchybný průběh zájezud do Itálie (23.10. - 28.10.2007) si to vaše CK plně zaslouží! Zvlášť bychom chtěli, s manželkou, vyzvednout roli perfektní průvodkyně pí. Lenky. Erudovaná, připravená, obětavá, lidsky velmi příjemná atd. Jsme se ženou oba emeritní učitelé (já jsem na střední škole poznal svoky mladých lidí a mám tedy srovnámí). Jistě si uvědomujetee, jakou reputaci vaší CK takový člověk dělá! Cheme vás poprosit, abyste tuto mladou paní nějakým způsobem ocenili, třeba jen výrazným uznáním a abyste jí za nás tlumočili veliký, veliký dík za vše, co pro účastníky poznávacího zájezdu učinila. S pozdravem manželé Klimešovi

Dopis doručen: 4.10.2007
Vážení, ve dnech 25. - 30.9.2007 se uskutečnil prostřednictvím Vaší agentury zájezd do Říma, Neapole, Florencie a Benátek. Jeho průvodkyní byla paní Lenka Nečesalová. Všichni účastníci zájezdu se shodli na tom, že zájezd byl z hlediska organizačního i průvodcovského ojedinělý a vyjímečný. Nejenom fyzickou náročností, skladbou programu, ale především, a to je třeba zdůraznit, díky profesionalitě paní Lenky. Byla především vynikajícím zdrojem informací, mezi průvodci ojedinělým, ale i neúnavnou studnicí odpovědí nejen na otázky na věci památek, historie a zajímavostí, ale také dotazů a rad ryze soukromých. Nic neopomenula. Mimořádně vždy milá, obětavá a stále usměvavá, i když mnohdy v nakupení problému i stresu důvod neměla. Prostě řečeno, skutečný profesionál. Na takovýto zájezd je radost jet a ještě radostněji dlouho vzpomínat. To nejsou superlativy, jenom krásná skutečnost. Přejeme jí hodně úspěchů, pohody, mnoho šťastných a bezproblémových cest i návratů. Leničko, moc, moc děkujeme. Snad někdy a rádi na shledanou! A co dodat na závěr? Vaší agentuře díky za takovýho zájezd i pánům řidičům za přjemnou a bezpečnou jízdu i společnost. Za všechny účastníky zájezdu Jaroslav Kopečný, Hodonín.

Mail doručen: 13.4.2007
Vážení, ve dnech 5. - 9.4. 2007 jsem byla s Vaší cestovní kanceláří na poznávacím zájezdu Paříž a Versailles. Chtěla bych Vám moc poděkovat za tento zájezd. Největší díky patří pánům řidičům /jejichž jména si bohužel nepamatuji/ za bezvadnou jízdu a přístup k nám cestujícím. A především bych chtěla vyjádřit pochvalu Vaší p. průvodkyni, p. Bronislavě Matějkové, za starostlivost, ochotu, přístup a za super znalosti. Díky Vám jsem strávila překrásné jarní svátky. S pozdravem a přáním mnoha úspěchů Mgr. Helena Belatková

Mail doručen: 25.10.2006
Vážení, včera jsem se vrátila se synem ze zájezdu z Itálie, který pořádala Vaše cestovní kancelář, a musím říci, že jsem byla nadšená. Po dvou zážitcích s cestovními kancelářemi jsem se jejich službám vyhýbala hodně širokým obloukem a jezdili jsme sami. Letos jsem dostala v zaměstnání poukaz na dovolenou a tak mi nezbylo nic jiného než nějakou cestovku zvolit. Vybrala jsem si Váš zájezd náhodou na internetu v rámci Internetshopu Vltava (upoutal mě zajímavý program i zajímavá cena), a že existuje nějaká Emma, jsem zjistila až týden před odjezdem. Zájezd byl perfektně zorganizovaný, ubytování i jídlo O.K., i počasí jste zajistili pěkné..bonusem navíc byla skvělá průvodkyně, která nejen věděla o čem mluví, ale také udržovala celou dobu dobrou náladu, což při kombinaci náročný program + důchodový věk klientů není zrovna snadné. Pochvala patří taky řidičům, jezdili bezpečně, načas a ještě s úsměvem. Rozhodně si Vás ale budu pamatovat a doporučím Vás i svým známým. Ještě jednou díky za pěkné zážitky Renata Popelářová

Dopis doručen: 25.11.2005
Vážení přátelé, když pojedu na dovolenou, tak s Vaší cestovní kanceláří, a když si budu vybírat zájezd, tak s paní Ivou Pelcovou! Máte čtyřiadvacetikarátovou paní průvodkyni. Všichni jsme byli doslova nadšeni. Udělala nám ze zájezdu svátek, je sympatická, příjemná, znalá, šarmantní, všechno organizuje s elegancí tak lehce, že vše klape samo sebou. Myslela jsem si, že toho o Římu a Florencii vím poměrně hodně, ale znovu jsme se od ní dověděli úžasné a nové věci. Přesvědčila jsem se, jak znalost a erudovanost průvodce přímo ovlivňuje využití času, který je na takové cestě dost přesně stanoven. My jsme penzum času využili dokonale, a to především díky její zkušenosti a schopnostem. Vážíme si toho velice. Takový zájezd je potom opravdová radost. Přispěli k tomu i pohodoví řidiči. Obrátila jsme se na Vaši cestovní agenturu prostřednictvím Vašeho olomouckého partnera na doporučení kamarádky, která byla s Vámi rovněž velmi spokojená. V dnešní době hodně dáte na osobní reference. Já jsem si více než jistá, že paní Pelcová je zárukou přilivu nových klientů. Za nás mohu jen poděkovat a těšit se někdy příště, a Vy si paní průvodkyni rozmazlujte, hýčkejte a něčím významným ji odměňte... S díky a s pozdravem Marta Ševčíková

Dopis doručen: 15.10.1995
Vážení přátelé, dovolte nám, abychom vám sdělili svou spokojenost s organizačním zajištěním zájezdu do Itálie pořádaným Vaší cestovní kanceláří. Byli jsme opravdu spokojeni po všech stránkách, velice chválíme zajištění průvodkyně po Římě. Ubytovací podmínky ve Fiuggi byly výborné, všem pro příště doporučujeme doplacení večří - strava byla v pravém smyslu domácí a vydatná. Opakovaně jsme oceňovali profesionální přístup, práci, ochotu a chování posádky řidičů a péči průvodkyně pí. Ing. Zdenky Horákové - svým zkušeným a diplomatickým jednáním zajistila bezkonfliktní průběh celého zájezdu. Děkujeme a srdečně zdravíme Eva a Zdeněk Archmanovi

Dopis doručen: 20.6.1995
Vážení, zúčastnili jsme se zájezdu Vaší cestovní kanceláře ve dnech 21. - 26.5.1995. Sebelépe organizačně připravený zájezd nemůže dobře dopadnout bez kvalitního průvodce. My jsme to štěstí měli, protože pan Schnöbl byl velmi dobře připraven, s velkým množstvím vědomostí a se snahou maximálně vyhovět. To vše umocňoval svým klidným, milým vystupováním. Se značnou dávkou trpělivosti pomáhal zvládnout každou situaci i s ohledem na starší účastníky zájezdu. Byli bychom rádi, kdybyste mu vyjádřili ještě jednou náš dík a ujišťujeme Vás, že Vaší agentuře dělá tu nejlepší reklamu. Za spokojené účastníky zájezdu manželé Bláhovi, Jarmila Miklošková, Lenka Smrčková

Dopis doručen: 12.6.1995
Zúčastnila jsem se s Vaší cestovní kanceláří zájezd Řím - Neapol - Pompeje ve dnech 25.5. - 30.5.1995, průvodkyně byla paní Lívia Michlová. Prosím, vyřiďte jí moje poděkování za to, že měla pro nás starší velké pochopení a starostlivost a předejte jí, prosím, tyto přiložené fotografie. Budu vzpomínat na ni i na celou krásnou poznávací cestu. S pozdravem Věra Juříčková

Dopis doručen: 7.6.1995
Vážení, ve dnech 25.5. - 30.5. jsem se zúčastnila zájezdu Řím - Neapol, který pořádala vaše cestovní kancelář. Naší průvodkyní byla paní Lívia Michlová. Touto cestou bych chtěla poděkovat nejen za její odborný výklad, kterým nám přiblížila temnější památky, ale i za její velice hezké vystupování a pochopení nesnází, které taková cesta obnáší. Zvláště my, dříve narození jsme se v její přítomnosti cítili velmi dobře. Až přiště pojedu s vaší cestovní kanceláří, tak bych si přála, aby nás doprázela opět ona. Se srdečnýmn pozdraem Jindra Lisowiecová

Dopis doručen: 28.9.1994
Vážení přátelé, ve dnech 21. - 26.9.1994 se celá naše rodina zúčastnila zájezdu Řím - Neapol. Prosíme, abyste znovu jménem nás účastníků poděkovali průvodkyni pí Hrůzové za skutečně kvalitní výklad k památkám i oblastem, kterými jsme projížděli. Paní průvodkyně svými jazykovými i odbornými znalostmi a též nesmírným lidstvím a trpělivostí přispěla k opravdu dobré pohodě na tomto pozánávacím zájezu. Poděkování jí patří i za zvládnutí všech situací v našem kolektivu. Piknovi, Ruppovi, Černí

Dopis doručen: 18.4.1994
Vážení, v době velikonočních svátků jsme se zúčastnili zájezdu s vaší cestovní kanceláří do Florencie, Říma a Benátek. Byli jsme s vašimi službami spokojeni a chtěli bychom touto cestou poděkovat zejména paní průvodkyni Ireně Božovské, která se nám v průběhu celého zájezdu plně věnovala. Ceníme si jejích odborných a jazykováých znalostí a příkladného přístupu ke všem účastníkům zájezdu. Za poslední dobu jsme několikrát využili možnosti cestovat s růnými společnosti a s potěšením můžeme konstatovat, že díky paní Božovské byl pro nás tenot zájezd přínosem. Vyřiďte jí, prosím, naše poděkování. Věra Staňková, Zdena a Vladimír Kubíčkovi

Proč právě s Emmou?

  • Tradice a zkušenost – jsme tu pro vás od roku 1990 - více informací ZDE
  • Kvalita a spokojenost – zaměřujeme se na střední a vyšší kategorii zajišťovaných služeb. Můžete si přečíst některé ohlasy našich zákazníků.
  • Stálá klientela – vážíme si stálých klientů, kteří se k nám vracejí a poskytujeme jim slevy
  • E-shop – na tomto webu si můžete zájezdy vybrat, zarezervovat, objednat i zaplatit
  • Online sleva – při přihlášení zájezdu online poskytujeme na vybrané zájezdy

Recenze

8,7

130 hodnocení

8,4

Hotel

7,4

Strava

9,8

Delegát

9,5

Doprava


9
Hotel: 8
Strava: 8
Doprava: 10
Delegát: 10
Velmi pěkný a poučný zájezd. Pouze noční přejezdy velmi náročné. Chtělo by to o 1 noc v hotelu více, jinak výhrada žádná. Paní průvodkyně senzační, plná vědomostí. Děkuji
Slávka Řehánková - Florencie, Řím, Neapol, Pompeje, Benátky (02.07.2024 - 07.07.2024)

9,5
Hotel: 9
Strava: 9
Doprava: 10
Delegát: 10
Přeji hezký den,
zájezd v letním termínu je ve vysokých teplotách náročný a člověk musí počítat s tím, že přesuny autobusem a nachozené km v teplotách okolo 30C nejsou pro každého. Program je pestrý od rána do večera, paní průvodkyně Eva má velmi dobré znalosti a obohatí i o zajímavosti ze života Italů. Musím velmi pochválit řidiče, kteří umí improvizovat i v době stávky řidičů v Římě. Jejich chování bylo neustále vstřícné.
Zájezd doporučuji každému, kdo chce ochutnat architekturu z několika měst a třeba zjistit, co mu vyhovuje na více dní na jiném zájezdu. CK splnila co bylo uvedeno v popisu zájezdu vč. zajištění vstupenek.
Ocenila bych(a bylo by nás víc) jeden den navíc s odpočinkem u moře, kde by se nabralo sil na Řím, Benátky a 2 noci v autobuse.
Stravování a ubytování odpovídalo popisu a ceně. Vše čisté.
Ráda se zúčastním dalšího zájezdu s CK.
Alena Kostohryzová - Florencie, Řím, Neapol, Pompeje, Benátky (02.07.2024 - 07.07.2024)

8,3
Hotel: 8
Strava: 8
Doprava: 8
Delegát: 9
Zastavil bych se pouze u delegátky - velice příjemná paní, pouze v některých momentech bychom byli rádi za přesnější a výstižnější instrukce - říct, kde, kdy a v kolik je sraz, omezit věty typu "později řeknu, kde se sejdeme". To je jediná výtka k celému zájezdu, moc jsme si ho užili :)
Jiří Šauer - Florencie, Řím, Neapol, Pompeje, Benátky (02.07.2024 - 07.07.2024)

10
Hotel: 10
Strava: 10
Doprava: 10
Průvodce: úžasné znalosti pečlivý výklad ochota vyřídit potřebné klobouk dolů..
jinak až příliš hektické připomínalo mi to školní výlet studentů historie a památek kdy na závěr je nutno složit test. Nicméně nikdo nebyl do ničeho nucen, kdo chtěl chodil s p. průvodkyní, kdo ne pohyboval se po vlastní ose vždy se srazem na určitém místě. Byl to skvělý zájezd a jsme moc rády, že jsme tento zvolily (s dcerou).
Pan řidič bezvadný ochotný, vztřícný profík . jednoznačně se budem poohlížet po další možnosti s vámi cestovat.

Šárka Janečková
Šárka Janečková - Florencie, Řím, Neapol, Pompeje, Benátky (21.05.2024 - 26.05.2024)

9,3
Hotel: 9
Strava: 8
Doprava: 10
Delegát: 10
Výborný zajezd , díky paní pruvodkyni a řidiči
Jana Spáčilová - Florencie, Řím, Neapol, Pompeje, Benátky (21.05.2024 - 26.05.2024)

10
Hotel: 10
Strava: 10
Doprava: 10
Delegát: 10
Velmi náročný zájezd, ale jsme spokojeni. Chtěli bychom vyzvednout skvělou práci p. Dvořákové , její vědomosti,znalosti a zajímavosti, kterými nás doslova zasypávala. Také její profesionální , trpělivý
a noblesní přístup k některým soustavně remcajícím učastníkům. Horký
Pavel Horký - Florencie, Řím, Neapol, Pompeje, Benátky (21.05.2024 - 26.05.2024)

9,8
Hotel: 10
Strava: 9
Doprava: 10
Delegát: 10
Dobrý den,se zajezdem jsme byly vcelku spokojené.Paní průvodkyně byla přijemná a snažila se všem vyhovět pokud to bylo v jejích silách.V davu lidí se nám pro svojí výšku ztrácela,chtělo by to nějaký prapor nebo značení,abychom ji stále nehledaly.Rády s vami opět pojedeme a děkujeme ,Hanka a Gita
Hana Šrámková - Florencie, Řím, Neapol, Pompeje, Benátky (21.05.2024 - 26.05.2024)

8
Hotel: 9
Strava: 6
Doprava: 7
Delegát: 10
Milada Procházková - Florencie, Řím, Neapol, Pompeje, Benátky (21.05.2024 - 26.05.2024)

9,5
Hotel: 8
Strava: 10
Doprava: 10
Delegát: 10
Iva Vaculíková - Florencie, Řím, Neapol, Pompeje, Benátky (26.09.2023 - 01.10.2023)

8,5
Hotel: 8
Strava: 8
Doprava: 10
Delegát: 8
Krásný program zájezdu, skvělé externí průvodkyně - paní, která nás provázela v Pompejích a Neapoli byla extratřída.
Jiří Balada - Florencie, Řím, Neapol, Pompeje, Benátky (26.09.2023 - 01.10.2023)

9,5
Hotel: 9
Strava: 9
Doprava: 10
Delegát: 10
Poznávací zájezd se nám velmi líbil. Velmi oceňujeme služby paní průvodkyně, díky které jsme se mohli dozvědět mnoho zajímavých informací a vidět mnohá zajímavá místa (pokud by to šlo, přidáme k bodovému hodnocení delegáta dalších deset bodů).
Aneta Z. - Florencie, Řím, Neapol, Pompeje, Benátky (04.07.2023 - 09.07.2023)

8,5
Hotel: 8
Strava: 6
Doprava: 10
Delegát: 10
Bylo to náročné, vecpat všechny ta zajímavá místa ve městech. Navštívili jsme všechno, co jsem chtěla vidět během pár dní a bohatě to stačilo, aby se člověk už v květnu pořádně spálil :) převážně jsme chodili dle vlastní osy, ale viděli jsme to samé a o něco i víc. Takže za nás super
Vendula Martinková - Florencie, Řím, Neapol, Pompeje, Benátky (24.05.2023 - 29.05.2023)

9,5
Hotel: 10
Strava: 8
Doprava: 10
Delegát: 10
Paní delegátka Eva Dvořáková - 10.
Marek Pazdera - Florencie, Řím, Neapol, Pompeje, Benátky (04.07.2023 - 09.07.2023)

9
Hotel: 9
Strava: 9
Doprava: 8
Delegát: 10
Se zájezdem jsme byli velice spokojeni.
Naší průvodkyní byla paní Eva Dvořáková a byla skvělá. Velice ji tímto zdravím. Vždy ochotná a milá a velmi sečtělá. Její výklad byl naprosto perfektní a velmi zajímavý a inspirující. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí.
Ubytování v hotýlku ve městě Fiuggi se nám též moc líbilo. Pokoje a sociální zařízení bylo čisté a skvěle vybavené včetně ručníků. Paní majitelka byla velmi milá a ochotná.
Náplň zájezdu byla náročná - program byl velmi nabitý. Bylo i hodně horko, takže možná by nebylo špatné část dne věnovat např. koupání v moři. Jsem si vědoma, že jde o poznávací zájezd, ale bylo by to příjemné zpestření.
Řidiči byli velmi ochotní a zastavovali na příjemných odpočívadlech. Jediné, co bylo trochu nepříjemné byla kapající klimatizace v přední části autobusu, ale s tím řidiči nemohli nic dělat.
Už jsme s CK Emma byli jednou na zájezdě a mohu jen doporučit.
Jana Skoupilová - Florencie, Řím, Neapol, Pompeje, Benátky (04.07.2023 - 09.07.2023)

10
Hotel: 10
Strava: 10
Doprava: 10
Delegát: 10
Už po druhý krát sme boli na tomto zájazde, s odstupom 8mich rokov a bolo super..ďakujeme.
Miloš Pös - Florencie, Řím, Neapol, Pompeje, Benátky (24.05.2023 - 29.05.2023)

10
Hotel: 10
Strava: 10
Doprava: 10
Prostě super😊
Lyubov Shovgenyuk - Florencie, Řím, Neapol, Pompeje, Benátky (24.05.2023 - 29.05.2023)

7,8
Hotel: 9
Strava: 2
Doprava: 10
Delegát: 10
Zájezd byl výborně zorganizovaný. Paní průvodkyně Eva je skvělá a ví o Itálii úplně všechno. Řidiči super, autobus pohodlný a čistý. Dokonce se sešla i dobrá parta lidí, o to byla dovča příjemnější. Viděli jsme pořádný kus Itálie a spoustu památek.
Hotel byl na dobrém místě na přejezdy, čistý, na přespání fajn. Jen na pokojích chyběla aspoň malá lednice. A možná by stálo za to vyjednat s ubytovatelem běžnou bohatší snídani, protože po jednom pidi croissantu a kousku chleba člověk rozhodně není nasycený na nějakou celodenní prohlídku města. Program je nabitý, není čas se najíst třeba hned v 11, aby se na tu smutnou snídani zapomnělo. Je potřeba si jít individuální cestou, aby si člověk trochu vyhověl s jídlem a pitím. Pokud nakupujete do zásoby na další dny, jste omezeni tím, že na pokoji není lednice. Obchod vedle hotelu otevírá a zavírá tak, že se kolikrát ani nestihlo do něj zajít.
Marcela Hussien - Florencie, Řím, Neapol, Pompeje, Benátky (24.05.2023 - 29.05.2023)

7,5
Hotel: 9
Strava: 8
Doprava: 8
Delegát: 5
Dobrý den, co se mě týče doporučuji nenabízet tento zájezd v tomto termínu. Bylo opravdu všude hodně turistů a velké horko. Tím pádem co nebylo před odjezdem zaplaceno tak ty památky jsme neměli vůbec šanci zhlédnout. Ani v objednávce online se bez perfektní angličtiny není možné zorientovat. Dokonce se stalo, že jedné skupině už nešlo špatně objednané vstupy vystrornovat. Bohužel ani průvodkyně nezohlednila počasí a množství turistů takže byl zájezd velmi vyčerpávající . Přeci jen jsem spíš pro pohodový výlet než neustále někam strašně spěchat bez možnosti občerstvení, osvěžení nebo WC . Pak už nám vše splývalo do jedné kupy a jediný zážitek co zbyl byl zážitek z horka, žízně, hladu a únavy a bolesti nohou. Pokud bych někdy příště jela tak určitě v úplně jiném termínu. Ale jak jsem říkala jela jsem poprvé na tento typ zájezdu a už nikdy víc.
S pozdravem
Forstová
Petra Forstová - Florencie, Řím, Neapol, Pompeje, Benátky (04.07.2023 - 09.07.2023)

9,8
Hotel: 9
Strava: 10
Doprava: 10
Delegát: 10
Dobrý den, jediná připomínka k závěru zájezdu, co se týče naplánování - 2 dny prohlídek a zároveň noční přejezd busem je hodně fyzicky náročné (prohlídka Řím 9-21.00 hod, noční přejezd Benátky, prohlídka Benátky 6.00 - 15.00 a následně přejezd do ČR a příjezd až po půlnoci). Jinak paní průvodkyně perfektní, obrovské znalosti reálií a neskutečná výdrž.
Roman Loníček - Florencie, Řím, Neapol, Pompeje, Benátky (04.07.2023 - 09.07.2023)

8,8
Hotel: 9
Strava: 6
Doprava: 10
Delegát: 10
Zájezd se vydařil, viděli jsme toho opravdu hodně. Zklamání bylo pouze při snídani. Chyběl džus a nějaká zelenina, málo šunky.
Blanka Lančiová - Florencie, Řím, Neapol, Pompeje, Benátky (04.07.2023 - 09.07.2023)

8,5
Hotel: 9
Strava: 5
Doprava: 10
Delegát: 10
Byli jsme velmi spokojeni se zájezdem, hlavně paní průvodkyně byla profesionální, vyčerpávající výklad, odpověď na každý dotaz a kamarádský přístup, děkujeme
Tomáš Bulava - Florencie, Řím, Neapol, Pompeje, Benátky (23.09.2022 - 28.09.2022)

6,5
Hotel: 5
Strava: 2
Doprava: 9
Delegát: 10
Děkujeme za krásný zájezd. Vyzdvihuji služby průvodkyně Jitky Matýskové, opravdu výborná průvodkyně s přehledem historie nejen italské, ale i české, se znalostí kultury, společnosti, zvyků i politiky Itálie.
Paní průvodkyně byla vždy dobře naladěná, vtipná a přístupná i když často počasí nepřálo (déšť). Také musím vyzdvihnout práci pánů řidičů, byli dochvilní, ochotní a velmi vstřícní. Děkujeme za krásný zájezd plný informací a zážitků. Jediné mínus shledávám na snídani v hotelu, byla opravdu moc skromná (pečivo, sýr, šunka, marmeláda, máslo), bez kousky zeleniny, často i bez pečiva a něčeho na něj (sýr, salám). Cornflaksy jste si neměli ani do čeho nasypat, či zalít mlékem.

Děkuji Dvořáková
Ivona Dvořáková - Florencie, Řím, Neapol, Pompeje, Benátky (23.09.2022 - 28.09.2022)

10
Hotel: 10
Strava: 10
Doprava: 10
Delegát: 10
Bohuslav Jelínek - Florencie, Řím, Neapol, Pompeje, Benátky (23.09.2022 - 28.09.2022)

9,8
Hotel: 9
Strava: 10
Doprava: 10
Delegát: 10
Zájezd byl úplně super , průvodkyně úžasná .
Gabriela Tesařová - Florencie, Řím, Neapol, Pompeje, Benátky (23.09.2022 - 28.09.2022)

8
Hotel: 10
Strava: 2
Doprava: 10
Delegát: 10
Vse bylo moc super, az na tu snidani v hotelu. Ta byla nedostacujici. Jinak dovolena i delegatka byla uzasna, stalo to za to. Priste urcite pojedeme znovu🙂
Andrea Hulová - Florencie, Řím, Neapol, Pompeje, Benátky (23.09.2022 - 28.09.2022)

7
Hotel: 9
Strava: 2
Doprava: 8
Delegát: 9
Jakub Kubala - Florencie, Řím, Neapol, Pompeje, Benátky (23.09.2022 - 28.09.2022)

10
Hotel: 10
Strava: 10
Doprava: 10
Delegát: 10
Dobrý den,
zájezdu jsem se účastnila s oběma dcerami a vše bylo perfektní. Někdy nás pozlobilo počasí, ale to jediné nelze ovlivnit. Prosím zasílam veliké poděkování úžasné pani Jitce, která nás zajedem provázela, kloubouk dolu před jejími znalostmi a příjemnou komunikaci a vystupováním. Jely bychom znovu a hned. Vše bylo perfektně naplánováno a vždy bylo o nás dobre postaráno. Doporučuji! A ještě jednou veliké díky.
Katerina Coufalova
Kateřina Coufalová - Florencie, Řím, Neapol, Pompeje, Benátky (23.09.2022 - 28.09.2022)

10
Hotel: 10
Strava: 10
Doprava: 10
Delegát: 10
Zájezd byl úžasný, hlavně delegátka paní Dvořáková byla skvělá, má obrovské znalosti, dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí a vše bylo dobře naplánováno. Bylo to sice náročné, ale moc jsme si to užili a určitě zájezd doporučuji. Moc děkujeme za krásný týden.
Petra Musílková - Florencie, Řím, Neapol, Pompeje, Benátky (17.05.2022 - 22.05.2022)

10
Hotel: 10
Strava: 10
Doprava: 10
Delegát: 10
Delegátka Eva úplně super vše ví a se vším pořadí.
Cesta sice náročná,chtělo by to ještě jednu noc v hotelu ale i tak to stálo za to.Ubytování hezké,snídaně sice skromné ale večeře bohatá.( chutná)
Velká spokojenost.
Iveta Bílá - Florencie, Řím, Neapol, Pompeje, Benátky (01.07.2022 - 06.07.2022)

9,5
Hotel: 10
Strava: 8
Doprava: 10
Delegát: 10
Zdenka Fohlerová - Florencie, Řím, Neapol, Pompeje, Benátky (01.07.2022 - 06.07.2022)

8,5
Hotel: 8
Strava: 8
Doprava: 8
Delegát: 10
Noemi Kosourová - Florencie, Řím, Neapol, Pompeje, Benátky (01.07.2022 - 06.07.2022)

9,3
Hotel: 9
Strava: 9
Doprava: 9
Delegát: 10
Já byl spokojený, vše splnilo očekávání.
Tomáš Koutský - Florencie, Řím, Neapol, Pompeje, Benátky (17.05.2022 - 22.05.2022)

10
Hotel: 10
Strava: 10
Doprava: 10
Delegát: 10
Naprosto úžasný poznávací zájezd. Byl to první náš zájezd tohoto stylu. Znalosti paní delegátky jsou obdivuhodné. Určitě uvažujeme i nad dalšími poznávacími zájezdy s Vámi. Moc děkujeme za nádherný zážitek!! Fiuráškovi
Josef Fiurášek - Florencie, Řím, Neapol, Pompeje, Benátky (24.09.2019 - 29.09.2019)

9,5
Hotel: 9
Strava: 9
Doprava: 10
Delegát: 10
PROGRAM BYL VYNIKAJÍCÍ.JSME VELICE SPOKOJENI. VÍC TAKOVÝCH POZNÁVACÍCH ZÁJEZDU DO RŮZNÝCH KOUTU EVROPY.
Silva Kubáňová - Florencie, Řím, Neapol, Pompeje, Benátky (20.08.2019 - 25.08.2019)

9,5
Hotel: 9
Strava: 9
Doprava: 10
Delegát: 10
David Kaniok - Florencie, Řím, Neapol, Pompeje, Benátky (20.08.2019 - 25.08.2019)

9,3
Hotel: 9
Strava: 9
Doprava: 9
Delegát: 10
zájezd byl nádherný, plný zážitků. Průvodkyně prostě super byla úžasná a klobouk dolů před řidiči, kteří to rozhodně neměli lehké v přitížené dopravě.
Drahomíra Klouzová - Florencie, Řím, Neapol, Pompeje, Benátky (02.07.2019 - 07.07.2019)

9,5
Hotel: 9
Strava: 9
Doprava: 10
Delegát: 10
Byli jsme maximálně spokojeni . Neuvěřitelná, skvělá, úžasná průvodkyně paní Lenka, která se postarala o naše pohodlí a spokojenost i nad rámec svých povinností, bezvadní páni řidiči a vůbec celková organizace zájezdu cestovní kanceláří proběhla na 1s*.
Pavel Tiefenbach - Florencie, Řím, Neapol, Pompeje, Benátky (02.07.2019 - 07.07.2019)

9,5
Hotel: 9
Strava: 9
Doprava: 10
Delegát: 10
Delegátka úžasná, řidiči také.
Miluše Kakáčová - Florencie, Řím, Neapol, Pompeje, Benátky (21.05.2019 - 26.05.2019)

7,8
Hotel: 6
Strava: 5
Doprava: 10
Delegát: 10
Antonín Klusák - Florencie, Řím, Neapol, Pompeje, Benátky (21.05.2019 - 26.05.2019)

9
Hotel: 10
Strava: 6
Doprava: 10
Delegát: 10
Jana Křistková - Florencie, Řím, Neapol, Pompeje, Benátky (21.05.2019 - 26.05.2019)

7,5
Hotel: 7
Strava: 7
Doprava: 6
Delegát: 10
Děkujeme za pěknou dovolenou. Za příjemné a vstřícné jednání ze strany cestovní kanceláře. Velmi spokojeni s průvodkyní.
Pavel Koller - Florencie, Řím, Neapol, Pompeje, Benátky (17.04.2019 - 22.04.2019)

8,8
Hotel: 8
Strava: 7
Doprava: 10
Delegát: 10
Perfektni zajezd s perfektni pruvodkyni :) Dekujeme!
Lukáš Matoušek - Florencie, Řím, Neapol, Pompeje, Benátky (17.04.2019 - 22.04.2019)

8,5
Hotel: 8
Strava: 8
Doprava: 8
Delegát: 10
Byli jsme na zájezdu a čekali jsme, že cetsa Itálie a zpět + pět měst bude náročná a byla, ale opravdu to stálo za to a můžeme všem s čistým svědomím doporučit. Všechna místa nádherná, organizace a program napěchovaný. Co bychom chtěli vypíchnout je paní Lenka- naše průvodkyně po Itálii, tato žená je úžasná bytost. Nejen vzdělaná a ví o čem mluví, ale to co dělá, dělá se zápalem, s radostí a s otevřeným srdem. Vše do puntíku naplánované, dávala skvělé rady, typy a ještě k tomu je vtipná. Nic nuceného, prostě skvěléé! Víc takových lidí na tomto světě. Za nás dokonalý výlet, takže děkujeme! S pozdravem, Petra a Michal
Michal Egert - Florencie, Řím, Neapol, Pompeje, Benátky (17.04.2019 - 22.04.2019)

9
Hotel: 9
Strava: 8
Doprava: 9
Delegát: 10
Kristýna Řehořová - Florencie-Řím-Neapol-Pompeje-Benátky (25.09.2018 - 30.09.2018)

8,5
Hotel: 8
Strava: 7
Doprava: 9
Delegát: 10
Jana Duchaňová - Florencie-Řím-Neapol-Pompeje-Benátky (25.09.2018 - 30.09.2018)

9
Hotel: 8
Strava: 8
Doprava: 10
Delegát: 10
Velmi dobře zorganizovaný zájezd. Velký dík průvodkyni paní Lence Nečesalové, byla skvělá.
Jaroslava Zgažarová - Florencie-Řím-Neapol-Pompeje-Benátky (25.09.2018 - 30.09.2018)

9
Hotel: 8
Strava: 8
Doprava: 10
Delegát: 10
Bolo toho veľa naraz, ale aj tak krásne. Delegát, pani Lenka bola skvelá. Vidieť, že tú prácu vie robiť aj ju to baví. Vodiči tiež zvládali všetky presuny profesionálne. Veľká vďaka.
Miroslav Petrovič - Florencie-Řím-Neapol-Pompeje-Benátky (03.07.2018 - 08.07.2018)

9,3
Hotel: 8
Strava: 9
Doprava: 10
Delegát: 10
Super zájezd.
Smekáme před průvodkyní, která svým přístupem k účastníkům a znalostmi terénu a historie pozvedla úroveň zájezdu o jeden stupeň výše.
Také je třeba ocenit pány řidiče, kteří byli empatičtí a působili jistým dojmem. Jízda autobusem byla i v městském provozu plynulá, žasli jsme, jak si vždy věděli rady - kudy to bude nejvýhodnější jet a kde zaparkovat.
Ubytování i jídlo bylo dobré, vzhledem k faktu, že jsme většinu času strávili v "terénu", tak z ubytování jsme si "užili" pouze kvalitní postel a solidně vybavenou koupelnu. Ale to kvalitu ubytování nesnižuje. Čistota na pokojích byla vždy na 1. Stravování také nebylo co vytknout, jídla bylo dost a bylo velmi chutné. Jediná výtka k ubytování by mohla být k wi-fi připojení, které bylo nestabilní (spíše nebylo vůbec), ale to je to nejmenší, co nám vadilo.
Takže pokud se někdo rozmýšlí, zda zájezd absolvovat, tak doporučujeme. Stojí to za to.
Roman Koutný - Florencie-Řím-Neapol-Pompeje-Benátky (03.07.2018 - 08.07.2018)

9,8
Hotel: 9
Strava: 10
Doprava: 10
Delegát: 10
Děkujeme za nádherné zážitky z cesty po italských městech a jejich památkách. I když velkou zásluhu na úspěšném zájezdu má bezesporu sama cestovka EMMA, největší dík patří průvodkyni paní Lence, která má ohromující znalosti z dějin a umění starověkého i středověkého Říma a navíc zvládne organizačně zvládnout skupinu 50 velmi různorodých klientů od mladistvých až po důchodce a pohybově handicapované.

Marie a Jiří
Jiří Vencl - Florencie-Řím-Neapol-Pompeje-Benátky (15.05.2018 - 20.05.2018)

10
Hotel: 10
Strava: 10
Doprava: 10
Delegát: 10
Dobrý den, se zájezdem do Itálie jsme byli velmi spokojeni. Paní průvodkyně je velmi příjemná a dodává svým přístupem unaveným účastníkům novou energii. Má bohaté zkušenosti a vědomosti o navštívených místech. Přejeme jí šťastné návraty. Děkujeme. Forstovi
Helena Forst Janošíková - Florencie-Řím-Neapol-Pompeje-Benátky (15.05.2018 - 20.05.2018)

9,5
Hotel: 10
Strava: 8
Doprava: 10
Delegát: 10
Petr Dvořák - Florencie-Řím-Neapol-Pompeje-Benátky (23.09.2017 - 28.09.2017)

8,3
Hotel: 7
Strava: 7
Doprava: 9
Delegát: 10
Dobrý den, v termínu 23.9.-28.9. jsem se s přáteli zúčastnila poznávacího zájezdu do Itálie. Velký dík bych chtěla především poslat průvodkyni paní Lence, která je opravdovým znalcem Italské historie. Nejen její poutavé vyprávění, ale dávala skvělé tipy, kde se například dobře a levně najíst. Taky děkuji pánům řidičům za bezpečnou cestu tam i zpět. Děkuji a těším se na další dovolenou s Vaší cestovní kanceláří. S pozdravem Jana Prajková
Jana Prajková - Florencie-Řím-Neapol-Pompeje-Benátky (23.09.2017 - 28.09.2017)

7,8
Hotel: 6
Strava: 5
Doprava: 10
Delegát: 10
Velmi povedený zájezd, dobří řidiči a vynikající průvodkyně Lenka, děkuji.
Milena Bachratá - Florencie-Řím-Neapol-Pompeje-Benátky (23.09.2017 - 28.09.2017)

9
Hotel: 8
Strava: 8
Doprava: 10
Delegát: 10
Zájezd se nám moc libyl.S pozdravem Musilova
Marcela Musilová - Florencie-Řím-Neapol-Pompeje-Benátky (22.08.2017 - 27.08.2017)

8,5
Hotel: 9
Strava: 5
Doprava: 10
Delegát: 10
Vážení přátelé.
Moc děkujeme za krásné zážitky, které jsme mohly prožít s vaší cestovní kanceláří při cestě po Itáli. Především bych chtěla vyzdvyhnout, bezchybnou dopravu a služby obou pánů řidičů. V neposlední řadě, pak absolutně profesní přístup naší delegátky paní Lenky. Díky ní byl poměrně náročný zájezd skutečnou lahůdků. Hezké léto přeje Olga ze Zlína
Olga Skovajsová - Florencie-Řím-Neapol-Pompeje-Benátky (16.05.2017 - 21.05.2017)

9,5
Hotel: 10
Strava: 8
Doprava: 10
Delegát: 10
Vážená paní Binková:
Zažili jsme nádherný poznávací zájezd, nejen volbou všech těchto krásných míst,ale hlavně díky Vaší průvodkyni Lence.
Skvěle nám je přiblížila,díky svým znalostnem,po stránce historické a výbornou organizací a znalostí místních poměrů,ma-
ximálně využila čas,během celého zájezdu,aby splnila naše přání v poznání těchto krásných míst.
Paní Lenka k nám všem byla velmi milá,vstřícná a tak jsi jenom přejeme abychom se mohli opět zúčastnit zájezdu s Vaší
cestovní kanceláří EMMA právě s ní.Jsme přesvědčeni,že i ostatní průvodkyně Vaší cestovní kanceláře jsou výborné.
Děkujeme !
Zdravíme paní Lenku a všechny Vás a přejeme hodně dalších úspěchů !
pí.Bodová a Zahrádka
Arnošt Zahrádka - Florencie-Řím-Neapol-Pompeje-Benátky (25.10.2016 - 30.10.2016)

8,5
Hotel: 8
Strava: 7
Doprava: 9
Delegát: 10
Jiří Svačina - Florencie-Řím-Neapol-Pompeje-Benátky (25.10.2016 - 30.10.2016)

9,3
Hotel: 10
Strava: 7
Doprava: 10
Delegát: 10
Děkuji, byl to moc hezký zájezd. Paní průvodkyně Lenka bezvadná, stejně jako páni řidiči. Pobořilovi
Jana Pobořilová - Florencie-Řím-Neapol-Pompeje-Benátky (25.10.2016 - 30.10.2016)

7,5
Hotel: 8
Strava: 3
Doprava: 9
Delegát: 10
Se zájezdem jsme byly maximuálně spokojeny i když byl velmi náročný. Paní průjvodkyně byla opravdu úžasná.
Michaela Prosecká - Florencie-Řím-Neapol-Pompeje-Benátky (23.08.2016 - 28.08.2016)

9,5
Hotel: 8
Strava: 10
Doprava: 10
Delegát: 10
Ubytování mohlo být blíže Římu.Delegát suprovní.Se zájezdem jsme byli spokojeni.
Kateřina Řeháková - Florencie-Řím-Neapol-Pompeje-Benátky (23.09.2016 - 28.09.2016)

8,5
Hotel: 9
Strava: 5
Doprava: 10
Delegát: 10
S celkovou úrovní zájezdu jsem byla velmi spokojená, velmi kladně hodnotím vstřícnost a fundovanost paní průvodkyně, její znalosti a poskytnuté informace byly úžasné, maximální ochotu a zručnost pánů řidičů. I přesto, že zájezd byl hodně obsáhlý a noční přejezdy náročné, vše se vydařilo bez problémů. Snad nešťastný byl svoz účastníků z Přerova a Olomouce, kdy celková doba se zvýšila minimálně o 1,30 hod. Ale to zřejmě souviselo s plnou obsazeností zájezdu.
Helena Kojetínská - Florencie-Řím-Neapol-Pompeje-Benátky (23.09.2016 - 28.09.2016)

8
Hotel: 8
Strava: 4
Doprava: 10
Delegát: 10
Zájezd se nám velice líbil. Velice příjemná a ochotná průvodkyně která nás velice příjemně překvapila tím, že má rozsáhlé znalosti o historii díky ní jsme se toho spoustu dozvěděli. Pokud byl nějaký problém vždy byla ochotná pomoci. Ubytování bylo obstojné. Se snídaněmi jsme spokojené moc nebyly, ale chápeme, že CK stravu a ubytování neovlivní.
Jana Dokoupilová - Florencie-Řím-Neapol-Pompeje-Benátky (23.09.2016 - 28.09.2016)

8
Hotel: 8
Strava: 6
Doprava: 9
Delegát: 9
Zájezd proběhl podle nabídky.Program byl rozsáhlý,takže trochu fyzicky i časově náročný.Průvodce paní Lenka Nečesalová,byla pečlivě připravena a její znalosti byly obdivuhodné.Snažila se nám plně věnovat a poradit.Řidiči ochotní a spolehliví.
Zájetd jsme si užili a je na co vzpomínat.
Jana Svačinová - Florencie-Řím-Neapol-Pompeje-Benátky (23.09.2016 - 28.09.2016)

6,5
Hotel: 5
Strava: 1
Doprava: 10
Delegát: 10
Vážená CK Emma, chtěla bych poděkovat paní delegátce Lence N., za její ochotu a vstřícné jednání s klienty. Paní delegátka Lenka byla po celou dobu zájezdu velmi příjemná a milá. Vždy, když jsme přijeli na určité místo, sdělila nám mnoho zajímavých informací a provedla po krásných památkách, poradila, kde se dobře a levně najíst. Tímto mohu Váš poznávací zájezd hodnotit jako vynikající. :-) Byli jsme opravdu velmi spokojeni. Moc děkujeme!!
Dana Štrbová - Florencie-Řím-Neapol-Pompeje-Benátky (23.09.2016 - 28.09.2016)

9,8
Hotel: 10
Strava: 9
Doprava: 10
Delegát: 10
Michal Novák - Florencie-Řím-Neapol-Pompeje-Benátky (23.09.2016 - 28.09.2016)

7,3
Hotel: 4
Strava: 5
Doprava: 10
Delegát: 10
Na hodnocení průvodce bych přidala ještě 10 bodů. Paní průvodkyně byla úžasná nejen přes všechny vědomosti o tom konkrétním městě, kde jsme byli, ale že nám vždy i doporučila, kde se najíst a vždy to bylo perfektní.
Celá dovolená byla nádherná, počasí nám vyšlo a máme z toho plno zážitků.
Jen by to chtělo při návštěvě Vatikánu zarezervovat vstupenky do vatikánských muzeí, protože tří hodinová fronta byla příšerná. Ale vevnitř to bylo úžasné.
Lukáš Pirkl - Florencie-Řím-Neapol-Pompeje-Benátky (23.09.2016 - 28.09.2016)

8,5
Hotel: 7
Strava: 7
Doprava: 10
Delegát: 10
Bylo to úžasné a děkujeme moc průvodkyni za krásné dny v Itálii.
Petr Sedlák - Florencie-Řím-Neapol-Pompeje-Benátky (23.08.2016 - 28.08.2016)

8,5
Hotel: 10
Strava: 4
Doprava: 10
Delegát: 10
Dobrý den,

ubytování bylo velmi pěkné, čisté. Vzhledem k tomu, že v hotelu delší dobu nikdo nebyl tak byl vlhký a chladný a i na požádání nám majitel odmítal zatopit což by bylo asi jedinou výtkou k ubytování.
Musím říct, že strava byla docela podprůměrná, na dva lidi byli čtyři půlečky chleba - ale kvůli jídlu jsme tam nebyli :)
Doprava byla na jedničku, klobouk dolů před pány řidiči s vymotáváním se v Italských uličkách.
Průvodkyně nejen že byla velice sympatická, ale celým pobytem nás provedla s velice zajímavým výkladem a žádný položený dotaz z naší strany ji nepřekvapil a dokázala nám ho ihned zodpovědět a co je hlavní tak podrobně.
Byla jsem ze zájezdu natolik nadšená, že můj výklad zaujal kamarádku, která se s manželem vydala na stejný zájezd. A doporučím ho klidně i dalším!

S pozdravem, Tereza Běhůnková
Roman Houdek - Florencie-Řím-Neapol-Pompeje-Benátky (17.05.2016 - 22.05.2016)

8,3
Hotel: 4
Strava: 10
Doprava: 9
Delegát: 10
Stravovali jsme se mimo hotel.
Natálie Bělunková - Florencie-Řím-Neapol-Pompeje-Benátky (01.07.2016 - 06.07.2016)

7
Hotel: 5
Strava: 3
Doprava: 10
Delegát: 10
super
Natálie Bělunková - Florencie-Řím-Neapol-Pompeje-Benátky (01.07.2016 - 06.07.2016)

7,5
Hotel: 6
Strava: 6
Doprava: 8
Delegát: 10
Libuše Mrláková - Florencie-Řím-Neapol-Pompeje-Benátky (17.05.2016 - 22.05.2016)

5,7
Hotel: 5
Doprava: 3
Delegát: 9
stravu jsme neměli, proto nehodnotím. Dopravu hodnotím nízko, vzdálenost mezi sedačkami byla extrémně malá, nebyl prostor na nohy, z tohoto důvodu cestování bylo hodně nepohodlné.
Šárka Šmakalová - Florencie-Řím-Neapol-Pompeje-Benátky (01.07.2016 - 06.07.2016)

7
Hotel: 4
Strava: 4
Doprava: 10
Delegát: 10
Zuzana Šindelářová - Florencie-Řím-Neapol-Pompeje-Benátky (23.08.2016 - 28.08.2016)

6,3
Hotel: 8
Doprava: 8
Delegát: 3
Michaela Holá - Florencie-Řím-Neapol-Pompeje-Benátky (17.05.2016 - 22.05.2016)

8,8
Hotel: 9
Strava: 7
Doprava: 9
Delegát: 10
Pavel Pasek - Florencie-Řím-Neapol-Pompeje-Benátky (01.07.2016 - 06.07.2016)

7,5
Hotel: 4
Strava: 7
Doprava: 9
Delegát: 10
Adéla Babištová - Florencie-Řím-Neapol-Pompeje-Benátky (23.08.2016 - 28.08.2016)

9,3
Hotel: 9
Strava: 8
Doprava: 10
Delegát: 10
Celkově se nám zájezd moc líbil a program byl opravdu nabitý. Ubytování bylo pěkné, jen byla na pokoji první dvě noci zima, jelikož jsme měli vypnuté topení a zlobila klimatizace. Nicméně nám dali k dispozici deky navíc a problém se časem vyřešil. Jídlo nás trošku zklamalo, ale možná jsme měli přílišná očekávání od italské kuchyně. Na večeři jsme většinou dostali nějaké těstoviny jako předkrm, poté hlavní jídlo a na závěr jsme si mohli vzít ovoce. Snídaně formou bufetu byly trošku slabší, bylo lepší si přivstat, abychom měli na výběr, protože se bufet moc nedoplňoval. Jde spíše o detaily, ale je lepší být připravený. Určitě tady byla již několikrát zmiňována výborná paní průvodkyně Lenka, které samozřejmě také moc děkujeme!
Lukáš Hampl - Florencie-Řím-Neapol-Pompeje-Benátky (23.03.2016 - 28.03.2016)