X

Pondělí-pátek 09:00-17:00
+420 542 214 343

 

Okruh Vietnamem za přírodními krásami i památkami Unesco

Vietnam

SAIGON – DELTA MEKONGU – HUE – DANANG - BANA HILLS - HOI AN – MY SON - NINH BINH - HALONG BAY -HANOJ
Zájezd s českým průvodcem
Okruh Vietnamem za přírodními krásami i památkami Unesco
9,7 Vynikající

Termíny a ceny

Konstantní příplatky

Příplatek za jednolůžkový pokoj Na osobu / Na zájezd 12700
Základní informace k poznávacím zájezdům najdete zde.
Kompletní tabulka katalogových cen

Program zájezdu

1. den:

Odpoledne odlet z Prahy do Vietnamu (s přestupem v Doha).

2. den

Odpoledne přílet do Saigonu, transfer do hotelu, k večeru dle časových možností krátká procházka centrem města. Ubytování v Saigonu.

3. den:

Po snídani odjezd do delty řeky Mekong. Program začne plavbou povodím Mekongu se zastávkami na ostrovech, kde můžeme pozorovat výrobu rýžových produktů, kokosového cukroví, pěstování tropického ovoce i s jeho ochutnávkou i návštěva medové farmy, ke ochutnáme místní produkty z medu. Projížďka po menších kanálech řeky, kde si budeme moci vychutnat krásy okolní krajiny. Uvidíme tradiční obydlí v deltě řeky Mekong postavená ze dřeva a palmových listů a budeme moci pozorovat každodenní aktivity místních zemědělců. Po projížďce povodím řeky zastávka na oběd, kde ochutnáme místní speciality. Odpoledne návrat zpět do Saigonu a procházka centrem města, které je kombinací supermoderních staveb s historickými budovami a krásnými parky. Projdeme nejvýznamnější památky města – historickou budovu pošty, katedrálu Notre Dame, radnici, budovu opery. Nocleh v Saigonu.

4. den:

Po snídani volno k návštěvě jednoho z nejživějších krytých trhů v Saigonu – tržiště Ben Thanh, kde budeme mít možnost nákupů tradičních předmětů. Dopoledne prohlídka Prezidentského paláce a okolo poledne transfer na letiště a odlet do Hue. Po příletu přivítání místním průvodcem a transfer do hotelu na ubytování. Večerní procházka po krásné promenádě kolem řeky a uličkami plnými restaurací a obchodů.

5. den:

Celodenní prohlídka města Hue a jeho okolí. Po snídani Poté se nalodíme na tzv. dračí lodě a poplujeme po Voňavé řece - Perfume River. Poté návštěva budhistické pagody Thien Mu, jejíž původ sahá do počátku 17. století a je jedním z nejvýznamnějších center budhistů ve Vietnamu. Dále navštívíme Císařské město, ze které dynastie Nguyen vládla Vietnamu od roku 1802-1945. Budeme obdivovat neustále obnovované krásné paláce vyhlášené památkou UNESCO. Odpoledne si prohlédneme dvě z nejkrásnějších mauzoleí v oblasti Hue – Hrobku císaře Tu Duc a hrobku císaře Khai Dinh (obě chráněné jako památa UNESCO). Jedná se o rozsáhlé areály s nádhernými bohatě zdobenými chrámy, sochami mandarínů a slonů, zahradami i jezírky. Ubytování v Hue.

6. den:

Ráno odjezd z Hue do oblasti hor Bana Hills nad městem Danang, kde navštívíme jedno z moderních center vybudovaných ve Vietnamu v posledních letech a proslavené zejména mostem Golden Bridge. Lanovkou vyjedeme postupně až na samý vrchol a kromě slavného mostu uvidíme i řadu dalších zajímavostí vybudovaných nebo restaurovaných na místě bývalé koloniální francouzské vesnice ve výšce 1.487 m.n.m., jako je Pagoda Linh Ung, francouzská vesnice, Vong Nguyet Hill, květinové zahrady a další atrakce. Odpoledne zastávka ve městě Danang, kde navštívíme Muzeum chamské kultury a dle časových možností se zastavíme i na slavné Čínské pláži (China beach). Poté odjezd na pobřeží k městu Hoi An a ubytování v hotelu u pobřeží.

7. den:

Návštěva okouzlujícího města Hoi An, kdysi jednoho z nejvýznamnějších mezinárodních přístavů v jihovýchodní Asii a dnes asi nejlépe zachovaným městečkem zapsaným na seznam UNESCO od roku 1999. Projdeme se starobylou historickou částí města s kupeckými domy, úzkými uličkami a čínskými chrámy, navštívíme 400 let starý Japonský most, který je hlavní památkou města a budeme obdivovat pestrou výzdobu uliček s všudypřítomnými barevnými lampióny a fáborami. Poté navštívíme místní farmu ve vesnici Tra Que village, kde se seznámíme s místním zemědělstvím a kde bude i oběd připravovaný místními obyvateli složený ze spousty místních specialit. Odpoledne návrat do hotelu a individuální volno k odpočinku na pobřeží Jihočínského moře.

8. den:

Dopoledne výlet do bývalého náboženského centra Chamské říše - My Son vyhlášeného za kulturní památku UNESCO. Procházka oblastí jedinečných cihlových věží typických pro chamskou kulturu a často zdobených reliéfy s hinduistickými motivy. Celý chrámový areál je vystavěný v krásném údolí obklopeném horami s bujnou vegetací deštného pralesa. Odpoledne pobyt na pobřeží Jihočínského moře, koupání, masáže, odpočinek. V podvečer možnost návštěvy centra Hoi Anu, které má neopakovatelnou atmosféru umocněnou rozsvícenými lampiony a osvětlenými památkami kolem řeky, posezení v kavárnách a restauracích, výhodné nákupy, procházky. Později večer individuálně návrat do hotelu.

9. den:

Po snídani uvolnění pokojů a odjezd do Mramorových hor. Procházkou projdeme oblast neuvěřitelně bohatou na zdobené chrámy, pagody a další posvátná místa ukrývaná mezi kopci i v hlubokých jeskyních. Poté transfer na letiště do Danangu a odlet do Hanoje. Po příletu přivítání místním průvodcem a transfer do oblasti bývalého hlavního města Ninh Binh, která patří k nejhezčím ve Vietnamu jak přírodními krásami, tak i památkami. Ubytování v hotelu v Ninh Binh..

10. den:

Po snídani odjedeme k vyhledávané jeskyni Mua Cave v areálu, kterému dominují dva vrcholy hory ležícího draka - Ngoa Long Mountain. Po prohlídce jeskyně vystoupáme asi 500 schodů na vyhlídku Huang Mua, odkud se nám otevřou nádherné výhledy na okolní kopce, údolí s řekami vinoucími se okolo vápencových věží i na nekonečná rýžová pole. Poté navštívíme Hoa Lu, kde bylo až do 11. století hlavní město Vietnamu a prohlédneme si chrám císařů dynastie Le a dynastie Dinh, Odpoledne se projedeme na lodičkách krajinnou oblastí Trang An, která byla v roce 2014 zapsána do světového dědictví UNESCO pro své bohaté kulturní, historické a geologické dědictví. Řeka je lemována množstvím krásných přírodních scenérií s krasovými jeskyněmi i vysokými skalními věžemi. Přímo z lodi uvidíme nejkrásnější scenérie, jeskyně, menší chrámy i paláce. Večer návrat do hotelu na ubytování.

11. den:

Ráno odjedeme z Ninh Binh na dvoudenní výlet, který bude jistě vrcholem naší cesty. Navštívíme Dračí zátoku Halong Bay zařazenou mezi nejvýznamnější přírodní divy světa a pod ochranou UNESCO. Nalodíme se na výletní loď, kde se ubytujeme ve dvoulůžkových kajutách a vyrazíme na plavbu po zálivu. Ohromí nás nádherné přírodní scenérie tisíců vápencových ostrůvků, které vystupují z vody a vytváří úžasnou kulisu. Při obědě na lodi si pochutnáme na čerstvě ulovených mořských plodech. Odpoledne zastávka na některém z ostrovů nebo návštěva plovoucí vesnice. Po návratu na loď večeře a nezapomenutelný nocleh na palubě výletní lodi. (V případě nepříznivého počasí si lodní společnost vyhrazuje právo uskutečnit jen půldenní okruh lodí a nocleh zajistit na pobřeží).

12. den:

Hned po probuzení budeme moci přímo na palubě lodi absolvovat cvičení Thai Chi a obdivovat okouzlující scenérie skalnatých krasových věží vyrůstajících ze zelených vod moře. Po snídani se vydáme malými loděmi na návštěvu jednoho z ostrovů s rozsáhlou krasovou jeskyní, možnost projížďky na kajacích či koupání. Okolo poledne návrat do přístavu a cesta do Hanoje. Po cestě ještě krátká zastávka k seznámení se zpracováním perel. Příjezd do Hanoje, ubytování v hotelu a procházka kolem jezera Hoan Kiem s chrámem a Želví věží, podíváme se na katedrálu sv. Josefa a poté historické centrum města vyhlášené památkou UNESCO. Večer možnost individuálních procházek historickou čtvrtí Starého města, kde se zastavil čas.

13. den:

Po snídani prohlídka Hanoje – začneme návštěvou Ho Chi Minhova pamětního komplexu: Mauzoleum, Prezidentský palác, Pagoda na jediném sloupu, která je postavena na jediném betonovém sloupu a je jedním z nejpůsobivějších chrámů Vietnamu. Poté prohlídka Chrámu literatury věnovaného Konfuciovi. Zde se nachází Císařská akademie – vietnamská první národní univerzita. Chrám literatury je vzácným projevem vietnamské úcty ke vzdělání a k literatuře obecně. Odpoledne transfer na letiště a odlet z Hanoje.

14. den:

Přestup v Doha a odlet do Prahy.

Podrobné informace

Cena zahrnuje

• leteckou přepravu do Vietnamu a zpět vč. letištních tax
• leteckou přepravu ve Vietnamu vč. tax
• 10× bytování ve dvoulůžkových pokojích ve 3–4* hotelech
• 1× ubytování ve dvoulůžkové kajutě na lodi v Halong Bay
• dopravu a výlety dle programu
• 11× snídani
• 3× oběd a 1× večeři dle programu
• služby místních anglicky mluvících průvodců
• služby českého průvodce

Příplatky

• jednolůžkový pokoj 12.700 Kč
• vyřízení víz 1.000 Kč
• Předpokládané náklady na vstupy 90USD
• Předpokládané náklady na spropitné 50 USD

Doprava

Doprava do Vietnamu je zajištěna leteckou společností Qatar Airways

Předpokládaný letový řád:
Praha - Doha 14:55-22:45, Doha - Saigon 02:00-13:10
Hanoj - Doha 19:30 - 22:45, Doha - Praha 01:45-07:00

Časy letů jsou orientační. Závazné časy letů budou uvedeny v pokynech na zájezd, které budou zaslány zákazníkovi před odjezdem e-mailem nebo poštou.
V ceně letu je jedno odbavené zavazadlo na osobu o hmotnosti do 23 kg (při vnitrostátních letech 20 kg) a jedno příruční zavazadlo do 8 kg.

Ohlasy zákazníků

Mail doručen: 18.4.2017
Dobrý den, jsme krátce doma po návratu z poznávacího zájezdu "Vietnam". Stále vstřebáváme dojmy a informace, kterých bylo velmi mnoho v tak krásné zemi, jako je Vietnam. Místo dlouhého psaní a výčtu pěkných zážitků a okamžiků to shrneme do krátkého sdělení: "Děkujeme za perfektně provedenou práci CK Emma a jejího spolumajitele RNDr. Emila Pulky. Zájezd neměl chybu a snad se nám podaří využít služeb CK Emma i v budoucnu." Díky Eva a Zdeněk Šritrovi

Mail doručen: 30.11.2016
Dobrý den. Děkujeme za váš výborně připravený zájezd do Vietnamu. Krásné zážitky, krásná země, překrásná tečka na konec zájezdu (Ha Long Bay). Průvodce Petr Pošepný provázel zájezd s perfektními znalostmi a dokonalou péčí o své klienty. Ješte jednou mu za vše děkujeme.S pozdravem Skokanovi.

Mail doručen: 29.11.2016
Děkujeme za perfektně připravený zájezd do Vietnamu. Jsme velmi spokojeni a nadšeni. Průvodce Petr byl perfektní, zkušený a odborně velmi dobře připravený. Plánujeme v užší skupině už i další cestu, tak si necháme od vás rádi něco zajímavého doporučit./Kambodža, Laos? / Přeji mnoho úspěchů a co nejméně nespokojených zákazníků. D@D Benžovi, J&J Peroutkovi, Eva a Ilja

Mail doručen: 29.11.2016
Dobrý den, chtěla bych poděkovat za perfektně zajištěný zájezd- “ cesta za romantikou – Vietnam”. Vše bylo moc pěkné p. Pošepný měl velké znalosti, byl ochotný a všem nápomocný. Vietnam je krásná země a jsem moc ráda, že jsem tuto krásu mohla absolvovat právě s Vaší společností. Ještě jednou díky za nezapomenutelné zážitky. S podzravem Fictumová

Mail doručen: 8.8.2016
Vážená cestovní kanceláři, na jaře 16 jsme se zúčastnili poznávacího zájezdu do Vietnamu. Ráda bych poděkovala vedoucímu panu RNDr. Emilu Pulkovi, který je opravdu člověk na svém místě. Úžasné znalosti, milý, vstřícný, trpělivý. Vše bylo skvěle zorganizováno, zájezd se nám všem velice líbil. Vřele doporučuji i proto, že Vietnam je krásná a zajímavá země, zatím ještě ne plná turistů.Med.

Mail doručen: 4.5.2015
Dobrý den, chtěl bych touto cestou poděkovat za velmi pěkný poznávací zájezd do Vietnamu v termínu 1.4. - 12.4. 2015. Byl to velice pěkný a dobře zorganizovaný zájezd. Hlavní osobou, která udělala zájezd perfektním byl průvodce pan RNDr. Emil Pulka. Ještě jednou dík. Jaroslav a Pavel Krejčí

Mail doručen: 14.4.2015
Děkujeme za velmi pěkné zážitky z okruhu po Vietnamu ve dnech 1.-12.4.2015, hlavně panu RNDr Emilu Pulkovi za precizně a pečlivě připravený program. Byli jsme příjemně překvapeni samotným Vietnamem a hlavně jeho kvalitními průvodcovskými schopnostmi. Je jedním z nejlepších průvodců, se kterými jsme se doposud na našich cestách setkali. Manželé Tvrdí, Ostrava

Mail doručen: 13.4.2015
Dobrý den, chtěla bych tímto dopisem poděkovat za krásnou dovolenou, kterou jsme strávili s manželem ve Vietnamu. Velké poděkování patří nejen cestovní kanceláři Emma, ale hlavně našemu průvodci panu Emilu Pulkovi, který nás Vietnamem provázel.Vietnam je bezpečná země s nádhernou přírodou a rozmanitými památkami, teplým mořem a dobrým jídlem.Děkujeme Vilma a Ruda Kolářovi - účastníci zájezdu. Kroměříž

Proč právě s Emmou?

  • Tradice a zkušenost – jsme tu pro vás od roku 1990 - více informací ZDE
  • Kvalita a spokojenost – zaměřujeme se na střední a vyšší kategorii zajišťovaných služeb. Můžete si přečíst některé ohlasy našich zákazníků.
  • Stálá klientela – vážíme si stálých klientů, kteří se k nám vracejí a poskytujeme jim slevy
  • E-shop – na tomto webu si můžete zájezdy vybrat, zarezervovat, objednat i zaplatit
  • Online sleva – při přihlášení zájezdu online poskytujeme na vybrané zájezdy

Recenze

9,7

6 hodnocení

9,5

Hotel

9,5

Strava

10

Delegát

9,8

Doprava


9,5
Hotel: 9
Strava: 9
Doprava: 10
Delegát: 10
Zájezd do Vietnamu s průvodcem panem Emilem Pulkou byl zcela bezchybný, viděli jsme vše důležité a i když program byl náročný a nabitý, moc jsme si to užili. Pan dr.Pulka je výborný člověk se smyslem pro humor, který má rád lidi a svou práci a o Vietnamu ví snad úplně všechno. Přijeli jsme plní zážitků a tento zájezd můžeme opravdu upřímně doporučit všem, kteří se o tuto zajímavou a krásnou zemi zajímají.
Vyzulovi
Irena Vyzulová - Okruh Vietnamem - cesta za romantikou (13.03.2024 - 25.03.2024)

9,5
Hotel: 10
Strava: 8
Doprava: 10
Delegát: 10
Skvěle naplánovaný a zorganizovaný zájezd. Úžasný, empatický a aktivní průvodce. Byl ve všem velmi nápomocný, optimistický a připravený pomoct. Lepší zájezd a lepšího průvodce jsem ještě nezažil. 👍👍👍
Renata Václavková - Okruh Vietnamem - cesta za romantikou (13.03.2024 - 25.03.2024)

10
Hotel: 10
Strava: 10
Doprava: 10
Delegát: 10
O dovolené ve Vietnamu jsme měli nějakou představu, ale skutečnost překonala vše. Nádherná země, pokorní lidé, výborné jídlo, překrásné památky. To vše v režii neskutečného průvodce Emila Pulky. Jde znát, že tuto zemi miluje. Byl výborným a obohacujícím průvodcem. Rádi s ním a s Emmou podnikneme další dobrodružství. Maškovi.
Andrea Mašková - Okruh Vietnamem - cesta za romantikou (13.03.2024 - 25.03.2024)

10
Hotel: 10
Strava: 10
Doprava: 10
Delegát: 10
Vyborna organizace a pruvodce. Velka spokojenost

Hana kolackova
Václav Koláček - Okruh Vietnamem - cesta za romantikou (13.03.2024 - 25.03.2024)

9,3
Hotel: 8
Strava: 10
Doprava: 9
Delegát: 10
Josef Habrovec - Okruh Vietnamem - cesta za romantikou (13.03.2024 - 25.03.2024)

10
Hotel: 10
Strava: 10
Doprava: 10
Delegát: 10
Moc děkujeme za nádherný zážitek.Vše proběhlo v klidu a pohodě hlavně taky díky průvodci Emilovi.Byli jsme s Vámi poprvé a určitě ne naposledy.S pozdravem Míša a Jirka Kopeckých.
Michaela Kopecká - Okruh Vietnamem - cesta za romantikou (13.03.2024 - 25.03.2024)