X

Pondělí-pátek 09:00-17:00
+420 542 214 343

 

Přírodní skvosty severního Vietnamu

Vietnam

HANOI • QUAN BA • YEN MINH • DONG VAN • LUNG CU • MEO VAC • PAC BO • CAO BANG • vodopád BAN GIOC • jeskyně NGUOM NGAO • BA BE • NINH BINH • HOA LU • VAN LONG • TAM COC • vyhlídka HUANG MUA • pagoda BAI DINH • TRANG AN • LAN HA BAY

Přírodní skvosty severního Vietnamu

Termíny a ceny

Konstantní příplatky

Příplatek za jednolůžkový pokoj Na osobu / Na zájezd 11790
Základní informace k poznávacím zájezdům najdete zde.
Kompletní tabulka katalogových cen

Program zájezdu

1. den:

Ráno odlet z Prahy s jedním přestupem do Vietnamu.

2. den

Přílet do Hanoje, přivítání místním průvodcem a transfer z letiště do hotelu. Ubytování v hotelu a dle časových možností procházka uličkami starého města.

3. den:

Po snídani odjezd z Hanoje do hor v severovýchodní části Vietnamu. Zde podnikneme několikadenní putování oblastí s nádhernými přírodními skvosty, dosud nezasaženou turistickým ruchem. Nejdříve absolvujeme delší přejezd (300km, cca 5 hod) do města Ha Giang, které je vstupní bránou do horské oblasti. Zastavíme se u Nulté míle - místa odkud vycházela legendární Cesta štěstí. Dále u 7km dlouhého svahu Bac Xum s nekonečnými terasami rýžových polí ukrytých mezi strmými kopci. Z Ha Giang budeme pokračovat do oblasti Quan Ba (60km, cca 1 hod), kde se zastavíme v horském průsmyku Quan Ba, tzv. Nebeské bráně ve výšce přes 1500mnm, odkud budeme obdivovat fascinující výhledy do okolí i na dvojitou horu Co Tien spojenou s mnoha bájemi. Závěrečnou část dlouhého přejezdu budeme směřovat do města Yen Minh (70km, cca 2hod), kde se ubytujeme.

4. den:

Po snídani odjedeme do jednoho z nejvýznamnějších vietnamských geoparků Dong Van, který byl v roce 2010 zapsán na seznam Unesco pro své geologické bohatství. Zde uvidíme ty nejzajímavější horské scenérie, přírodu, řeky i etnické vesnice. Navštívíme Hmongský palác, který byl sídlem dvou hmongských králů na začátku 20. stol. Dále přejedeme na nejsevernější místo Vietnamu, k hoře Lung Cu se slavnou 33m vysokou Vlajkovou věží, která je se svou vlajkou o ploše 54m2 symbolem síly Vietnamu na hranicích s Čínou. Číslo 54 zde symbolizuje počet etnických skupin ve Vietnamu. Odpoledne odjedeme do okresu Meo Vac s fascinující krajinou, homolemi vápencových věží i typickým vesnickým životem zdejších minorit. Nocleh v Meo Vac. (Tento den přejezdy 155km, cca 5 hod)

5. den:

Po snídani přejezd směrem na východ podél hranic s Čínou kopcovitou až hornatou krajinou s krásnými scenériemi ke slavnému místu vietnamské historie vesnici Pac Bo. Zde se nachází památník KM0, symbolizující místo, odkud Ho Chi Minh zahájil v roce 1941 cestu osvobozování Vietnamu i jeskyně Pac Bo, v níž se po svém návratu do Vietnamu ukrýval. Vedle historické hodnoty se jedná i o pohádkově krásnou krajinu po dlouhou dobu nedotčenou a chráněnou. Odpoledne odjezd na odpočinek do města Cao Bang. (Tento den přejezdy 215km, cca 6 hod)

6. den:

Tento den navštívíme dva nejvýznamnější přírodní skvosty severního Vietnamu. Po snídani odjedeme k vodopádům Ban Gioc (85km, cca 1,5hod), kde se ocitneme uprostřed pohádky. Vodopády v šířce 700m padají ve 3 patrech z výšky asi 70m. Vše obklopeno bujnými zelenými lesy a horami. Jedná se údajně o 4. největší vodopád na světě, ale jeho obdivuhodnost je dána zejména jeho umístěním v nádherné přírodě. Nedaleko od vodopádů navštívíme další unikát této oblasti, jeskynní systém Nguom Ngao s velikými jeskynními dómy i krápníkovou výzdobou. Po prohlídce odjezd do města Ba Be na nocleh (195km, cca 5 hod).

7. den:

Po snídani odjedeme k největšímu horskému sladkovodnímu jezeru ve Vietnamu Ba Be Lake. Jeho název znamená 3 moře a odkazuje na tři jezera, kterými je celý systém tvořen. Jezero se nachází uprostřed krásného národního parku Ba Be, oblast bohaté biodiverzity a jedno z nejnavštěvovanějších míst v severním Vietnamu. Na jednom z ostrovů navštívíme i budhistický chrám An Ma. Odpoledne se vydáme na cestu zpět do Hanoje (200km, cca 5 hod). Po příjezdu ubytování v Hanoji.

8. den:

Po snídani odjezd do oblasti Ninh Binh, která patří k nejhezčím ve Vietnamu jak přírodními krásami, tak i památkami. Zde navštívíme Hoa Lu, kde bylo až do 11. století hlavní město Vietnamu a prohlédneme si chrám císařů dynastie Le a dynastie Dinh. Odpoledne navštívíme přírodní rezervaci Van Long, kterou si projedeme na lodičkách. Jedná se o oblast vápencových skalisek, kanálů a mokřadů, často přirovnávaná k zátoce Halong Bay. Večer ubytování v hotelu.

9. den:

Po snídani odjedeme k vyhledávané jeskyni Mua Cave v areálu, kterému dominují dva vrcholy hory ležícího draka - Ngoa Long Mountain. Po prohlídce jeskyně vystoupáme asi 500 schodů na vyhlídku Huang Mua, odkud se nám otevřou nádherné výhledy na okolní kopce, údolí s řekami vinoucími se okolo vápencových věží i na nekonečná rýžová pole. Odpoledne projížďka na loďkách oblastí Tam Coc s pěknými krasovými scenériemi. Poté návrat do hotelu.

10. den:

Po snídani odjezd k návštěvě budhistické pagody Bai Dinh. Jedná se o nejrozsáhlejší budhistický komplex v jihovýchodní Asii, jehož počátky sahají až do 12. století. Celý komplex na ploše asi 550 ha nabízí řadu pagod, svatyní, zvonic, soch, ale i nádherné výhledy a krásnou okolní krajinu. Odpoledne se projedeme na lodičkách krajinnou oblastí Trang An, která byla v roce 2014 zapsána do světového dědictví UNESCO pro své bohaté kulturní, historické a geologické dědictví. Řeka je lemována množstvím krásných přírodních scenérií s krasovými jeskyněmi i vysokými skalními věžemi. Přímo z lodi uvidíme nejkrásnější scenérie, jeskyně, menší chrámy i paláce. Večer návrat do hotelu na ubytování.

11. den:

Ráno odjedeme z Ninh Binh na třídenní výlet, který bude jistě vrcholem naší cesty. Navštívíme zátoku Halong Bay, ale tentokrát se nebudeme plavit oblastí přeplněnou výletními lodičkami, nýbrž stejně krásnou, ale mnohem klidnější zátokou Lan Ha Bay, na které strávíme dvě noci. Nalodíme se na výletní loď, kde se ubytujeme ve dvoulůžkových kajutách a vyrazíme na plavbu po zálivu. Ohromí nás nádherné přírodní scenérie tisíců vápencových ostrůvků, které vystupují z vody a vytváří úžasnou kulisu. Při obědě na lodi si pochutnáme na čerstvě ulovených mořských plodech. Odpoledne zastávka na některém z ostrovů nebo návštěva plovoucí vesnice. Po návratu na loď večeře a nezapomenutelný nocleh na palubě výletní lodi. (V případě nepříznivého počasí si lodní společnost vyhrazuje právo uskutečnit jen okruh lodí a nocleh zajistit na pobřeží).

12. den:

Hned po probuzení budeme moci přímo na palubě lodi absolvovat cvičení Thai Chi a obdivovat okouzlující scenérie skalnatých krasových věží vyrůstajících ze zelených vod moře. Celý den strávíme na lodi s plnou penzí. Během dne aktivity na lodi, zastávky u ostrovů, koupání na plážích, projižďky na loďkách nebo v kajacích. Nocleh na lodi.

13. den:

Po snídani projížďka oblastí plovoucích vesnic, po návratu na loď uvolnění pokojů, brzký oběd a před polednem příjezd do přístavu. Po poledni přejezd do Hanoje a ubytování v hotelu. Večer procházky a posezení ve starém městě.

14. den:

Dopoledne volno na poznávání krás centra města a nákupy. Odpoledne prohlídka Citadely - bývalé císařské pevnosti a poté transfer na letiště. Večer odlet z Hanoje.

15. den:

Dopoledne přílet do Prahy ( s jedním přestupem).

Podrobné informace

Cena zahrnuje

• leteckou přepravu do Vietnamu a zpět vc. letištních tax
• 10× ubytování ve dvoulůžkových pokojích ve 2–4* hotelech
• 2 ubytování ve dvoulůžkové kajutě na lodi v Lan Ha Bay
• dopravu a výlety dle programu
• 12× snídani
• 2× oběd a 2× večeři dle programu
• služby českého průvodce
• služby místních anglicky mluvících průvodců

Příplatky

• jednolůžkový pokoj 10.900 Kč
• vyřízení víz 1.000 Kč
Vstupy dle programu cca 80USD
Spropitné cca 50USD

Proč právě s Emmou?

  • Tradice a zkušenost – jsme tu pro vás od roku 1990 - více informací ZDE
  • Kvalita a spokojenost – zaměřujeme se na střední a vyšší kategorii zajišťovaných služeb. Můžete si přečíst některé ohlasy našich zákazníků.
  • Stálá klientela – vážíme si stálých klientů, kteří se k nám vracejí a poskytujeme jim slevy
  • E-shop – na tomto webu si můžete zájezdy vybrat, zarezervovat, objednat i zaplatit
  • Online sleva – při přihlášení zájezdu online poskytujeme na vybrané zájezdy