Poznávací zájezdy 2024 | Albánie | CK Emma

X

Pondělí-pátek 09:00-17:00
+420 542 214 343

skrýt rozšířené vyhledávání

Albánie

Albánie, oficiálně Albánská republika, je hornatým státem na jihozápadě Balkánského poloostrova. Na severu sousedí s Černou Horou, s Kososvem/Srbskem, na východě s Makedonií a na jihovýchodě s Řeckem. Západní část Albánie leží na pobřeží Jaderského moře, jihozápadní část na pobřeží Jónského moře. Od Itálie ji odděluje Otrantský průliv v šířce 72 km. Hory jsou hustě zalesněné, jen na vrcholových částech se nacházejí horské louky a u pobřeží Jaderského moře středomořská suchomilná vegetace. Na hranicích s Makedonií a Černou Horou leží několik velkých jezer – Skadarské, Ohridské a Prespanské. Hlavním městem je Tirana. Město Durrës, čes. Drač, je rušné přístavní město pouhých 30 km západně od Tirany, někdejší antické Dyrrachium na římské cestě Via Egnatia vedoucí do Konstantinopole. Berat, je považováno za jedno z nejstarších měst v Albánii, bylo založeno v 6. stol. př. n. l. Sarandë, řec. Saranda, je významným přístavním městem na jihu země, rozprostírá se okolo zálivu ve tvaru koňské podkovy, odkud je nejkratší spojení s řec. ostrovem Kerkyrou (Korfu). Novodobé vykopávky zde odhalily pozůstatky antického města Onchesmu. V okolí i ve městě samotném se nachází několik příjemných pláží.

Zájezdů 0